Strona główna
Zbiory
Polecamy
Nowe książki
Linki
 

Biblioteka Parafii Matki Bożej Niepokalanej
w Nowym Sączu

ul. Królowej Jadwigi 44, Dom Parafialny, I piętro, sala 25
Pismo Święte. BibliaBóg-Człowiek w opisie Ewangelistów : nowy synoptyczny przekład czterech Ewangelij w jednej. Wyd. 4. Kraków 1950.
Daniel-Rops H. Pismo Święte dla moich dzieci : Biblia, Ewangelia.Opole 1985.
Dzieje Apostolskie oraz Listy i Apokalipsa : o początkach Kościoła. Paryż 1982.
Dzieje Apostolskie oraz Listy i Apokalipsa : o początkach Kościoła. Paryż 1984.
Ewangelia Jezusa. Paryż 1980.
Ewangelia Jezusa. Paryż 1984.
Ewangelia według Marka. Przeł. C. Miłosz. Poznań 1981.
Ewangelia według Marka. Apokalipsa. Tł. z grec. C. Miłosz. Paryż 1984.
Ewangelia według świętego Łukasza. Wyd. 2. Częstochowa 2007.
Ewangelia według św. Łukasza. Dzieje Apostolskie. Lublin 1981.
Ewangelia według św. Marka. Przeł. z grec. R. Brandstaetter. Warszawa 1980.
Ewangelia według św. Mateusza. Częstochowa 2007.
Ewangelie apokryficzne. Cz. 1-2. Red. M. Starowieyski. Lublin 1980.
Księga Hioba. Tł. z hebr. C. Miłosz. Paryż 1980.
Księga Psalmów. Tł. z hebr. C. Miłosz. Paryż 1979.
Okruchy mądrości : z ksiąg mądrościowych Biblii. Wybór J. P. Henne. Warszawa 1987.
Pismo Święte Nowego Testamentu. Tł. z grec. S. Kowalski. Warszawa 1957.
Pismo Święte Nowego Testamentu. Tł. z grec. S. Kowalski. Wyd. 16. Warszawa 1978.
Pismo Święte Nowego Testamentu. Tł. z grec. S. Kowalski. Wyd. 17. Warszawa 1979.
Pismo Święte Nowego Testamentu : w przekł. z języka greckiego. Poznań 1982.
Pismo Święte Nowego Testamentu. Tł. z grec. K. Romaniuk. Poznań 1981.
Pismo Święte Nowego Testamentu. Tł. z grec. K. Romaniuk. Warszawa 1989.
Pismo Święte Starego Testamentu : w przekł. polskim J. Wujka. Wyd. 2. Kraków 1956.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu : w przekł. polskim J. Wujka. Wyd. 3. Kraków 1962.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu : w przekł. z języków oryginalnych. Wyd. 2. Poznań 1971.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu : w przekł. z języków oryginalnych. Wyd. 3. Poznań 1980.
Psałterz. Przekł. M. Skwarnicki. Kalwaria Zebrzydowska 1990.
Stary Testament : historia zbawienia. Paryż 1983.
Taylor K. N. Biblia w obrazkach dla najmłodszych. Warszawa 1989.
Vries A. Naszym dzieciom o Biblii : historie biblijne opowiedziane dzieciom. Münchingen 1987.Do góry