Strona główna
Zbiory
Polecamy
Nowe książki
Linki
 

Biblioteka Parafii Matki Bożej Niepokalanej
w Nowym Sączu

ul. Królowej Jadwigi 44, Dom Parafialny, I piętro, sala 25
Biblia - analiza i interpretacja. BiblistykaBeauchamp P. Psalmy nocą i dniem. Warszawa 1985.
Bednarz M. Biblia księgą zbawienia : III Niedziela Biblijna. Tarnów 1992.
Bednarz M. Bierz i czytaj. Cz. 1, Ewangelia św. Łukasza (1,1-8,56). Tarnów 1993.
Bednarz M. Bierz i czytaj. Cz. 3, Ewangelia św. Łukasza (16,1-24,53). Tarnów 1995.
Bednarz M. Pokochać Pismo Święte : formacja biblijna lektora. Tarnów 1993.
Biblia dzisiaj. Red. J. Kudasiewicz. Kraków 1969.
Boor W. Dzieje Apostolskie. Korntal 1983.
Bosak P. C. Kobiety w Biblii : słownik-konkordancja. Poznań 1995.
Bovati P. Księga Powtórzonego Prawa (1-11). Kraków 1998.
Breemen P. G. Cenni w oczach Boga. Kraków 1995.
Brzegowy T. "Miasto Boże" w Psalmach. Kraków 1989.
Bukowski K. Biblia a literatura polska. Warszawa 1984.
Chouraqui A. Życie codzienne ludzi Biblii. Warszawa 1995.
Claudel P. Umiłowanie Pisma Świętego. Warszawa 1958.
Daniel-Rops H. Od Abrahama do Chrystusa. Wyd. 3. Warszawa 1955.
Daniel-Rops H. Od Abrahama do Chrystusa. Wyd. 4. Warszawa 1967.
Dietrich S. Boży plan zbawienia : przewodnik biblijny. Wyd. 2. Warszawa 1970.
Dobraczyński J. Manna i chleb. Warszawa 1954.
Galizzi M. Długa droga Jezusa : Ewangelia według św. Łukasza. T. 2. Warszawa 1989.
Galizzi M. Jezus ofiarą władzy : Ewangelia według św. Łukasza. T. 3. Warszawa 1988.
Galizzi M. Wybór ubogich : Ewangelia według św. Łukasza. T. 1. Warszawa 1989.
Gryglewicz F. Chleb, wino i Eucharystia w symbolice Nowego Testamentu. Poznań 1968.
Historia biblijna Starego i Nowego Testamentu. Wyd. 15. Opole 1982.
Historia biblijna Starego i Nowego Testamentu. Wyd. 16. Opole 1985.
Jankowski A., Romaniuk K. Kapłaństwo w Piśmie Świętym Nowego Testamentu. Katowice 1972.
Jelonek T. Biblia a nauka. Kraków 1995.
Jelonek T. Pismo Święte księgą całej ludzkości. Kraków 1979.
Kamieńska A. Książka nad książkami. Wyd. 2. Warszawa 1988.
Kluz W. Godzina powstania ze snu : zamyślenia nad Listami św. Pawła do Rzymian, Hebrajczyków, Tytusa. Wrocław 1984.
Kluz W. Nie zniechęcajcie się! : zamyślenia nad Listami św. Pawła do Filipian, I do Tymoteusza,
I i II do Tesaloniczan, oraz nad Dziejami Apostolskimi.
Wrocław 1984.
Kluz W. Głos z więzienia : zamyślenia nad Listami św. Pawła do Kolosan, Filemona, Efezjan oraz
II do Tymoteusza.
Wrocław 1984.
Kozyra J. Jak powstawały Ewangelie? Kraków 1992.
Kudasiewicz J. Biblia, historia, nauka : rozważania i dyskusje biblijne. Kraków 1978.
Langkammer H. Słownik biblijny. Wyd. 4. Katowice 1990.
Langkammer H. Stary Testament odczytany na nowo : wprowadzenie, treść teologiczna, etos.
Wyd. 2. Lublin 1994.
Léon-Dufour X. Słownik Nowego Testamentu. Poznań 1981.
Martin G. Jak czytać Pismo Święte. Warszawa 1994.
Nosek B. Rozmowy ze św. Łukaszem. Kielce 1997.
Pietraszko J. Spotkania. Kraków 1967.
Potocki S. Rady mądrości : przewodnik po mądrościowej literaturze Starego Testamentu. Lublin 1993.
Pronzato A. Niewygodne ewangelie. Poznań 1990.
Pytel J. K. Gościnność w Biblii : (studium źródłowo-porównawcze). Poznań 1990.
Quesson N. Słowo Boże na każdy dzień : medytacje do Ewangelii na dni powszednie. T. 1. Warszawa 1995.
Sailer J. M. Słowa życia : biblia dla chorych. Warszawa 1989.
Sandauer A. Bóg, szatan, Mesjasz i...? Warszawa 1977.
Sedlak W. Technologia Ewangelii. Poznań 1989.
Serwatowski W. Wykład Ewangelii Marka ś. Wiedeń 1844.
Spreafico A. Księga Wyjścia. Kraków 1998.
Stabińska J. W cieniu Pisma. Kraków 1982.
Stachowiak L. Potop biblijny : tworzywo literackie, treść opowiadania, teologia. Lublin 1988.
Stachowiak L. Potop biblijny : tworzywo literackie, treść opowiadania, teologia. Wyd. 3. Lublin 1996.
Stachowiak L. Prorocy - słudzy słowa. Katowice 1980.
Staniek E. Księga Wyjścia. Kraków 1998.
Stanley D. M. Słowo Boże światłością i drogą : Pismo Św. u źródeł rekolekcyjnej odnowy. Kraków 1998.
Studia biblijne i archeologiczne. Aut. P. Benoit i in. Poznań 1962.
Szymanek E. Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu. Poznań 1990.
Świerczek E. Na początku stworzenia : egzegetyczno-teologiczna interpretacja Rdz 1-3. Kraków 1995.
Thivollier P. Na szlaku Bożym. Warszawa 1974.
Tomasz z Akwinu. Ewangelia Ojców Kościoła. Kraków 1983.
Trilling W. Stworzenie i upadek : według Rdz 1-3. Warszawa 1980.
Tronina A. Teologia psalmów : wprowadzenie do lektury Psałterza. Lublin 1996.
Witaszek G. Moc słowa prorockiego : przewodnik po literaturze prorockiej Starego Testamentu.
Wyd. 2. Lublin 1996.
Witczyk H. Psalmy - dialog z Bogiem. Katowice 1995.
Wójtowicz K. Zbliżenia wielkanocne. Kraków 1992.
Wstęp do Starego Testamentu. Red. L. Stachowiak. Poznań 1990.
Wstęp ogólny do Pisma Świętego. Red. J. Szlaga. Poznań 1986.
Zaleski W. Apostołowie Jezusa Chrystusa. Poznań 1966.
Ziółkowski Z. Spotkania z Biblią. Poznań 1969.
Żychiewicz T. Rok Łukasza. Kraków 1975.
Żychiewicz T. Rok Marka. Kraków 1974.
Żychiewicz T. Rok Mateusza. Kraków 1973.
Żychiewicz T. Stare przymierze : Rut, Dawid, Salomon. Kraków 1981.
Żychiewicz T. Stare przymierze. Wyd. 2. Kraków 1985.Do góry