Strona główna
Zbiory
Polecamy
Nowe książki
Linki
 

Biblioteka Parafii Matki Bożej Niepokalanej
w Nowym Sączu

ul. Królowej Jadwigi 44, Dom Parafialny, I piętro, sala 25
Bóg. Trójca Święta. Duch ŚwiętyAby poznać Boga i człowieka. Cz. 1, O Bogu dziś. Red. B. Bejze. Warszawa 1974.
Aby poznać Boga i człowieka. Cz. 2, O człowieku dziś. Red. B. Bejze. Warszawa 1974.
Bourgeois H. Bóg chrześcijan. Warszawa 1978.
Danielou J. Bóg i my. W stronę Chrystusa. Kraków 1965.
DeGrandis R. Dar proroctwa. Warszawa 1994.
Jankowski A. Zarys pneumatologii Nowego Testamentu. Wyd. 2. Kraków 1982.
Jaroń W. Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia. Kraków 2015.
Kołdon S. M. Duch Święty - nasz najwierniejszy przyjaciel. Kraków 2002.
Kosicki W. Ufność i miłosierdzie : serce Dobrej Nowiny. Warszawa 1994.
Kozłowski J. Duch Święty w działaniu. Łódź 1993.
Kozłowski J. Duch Święty w działaniu. Łódź 2000.
Laurentin R. Czy Bóg umarł. Warszawa 1969.
Mascall E. L. Ten, który jest : studium z teizmu tradycyjnego. Warszawa 1958.
Napełnieni Duchem Świętym : praca zbiorowa. Poznań 1982.
O Bogu i człowieku : problemy filozoficzne : praca zbiorowa. Red. B. Bejze. Warszawa 1968.
Suenens L. J. Nowe zesłanie Ducha Świętego? Poznań 1988.
Święto Miłosierdzia Bożego w objawieniach św. Siostry Faustyny i nauczaniu Sługi Bożego ks. Michała Sopoćki. Red. H. Ciereszko. Szczecinek 2004.
Varillon F. Pokora Boga. Warszawa 1977.
Wilczek F. Ontologiczne podstawy dowodów na istnienie Boga według Tomasza z Akwinu i Dunsa Szkota : (próba oceny stanowiska). Warszawa 1958.Do góry