Strona główna
Zbiory
Polecamy
Nowe książki
Linki
 

Biblioteka Parafii Matki Bożej Niepokalanej
w Nowym Sączu

ul. Królowej Jadwigi 44, Dom Parafialny, I piętro, sala 25




Jezus Chrystus. Chrystologia



Anna Katarzyna Emmerich. Pasja. Kraków 2014.
Anna Katarzyna Emmerich. Pasja. Radom 2004.
Anna Katarzyna Emmerich. Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Poznań 2004.
Barreau J. C. Dobra nowina. Kraków 1966.
Bąk W. O Bogu-Człowieku i apostołach. Warszawa 1971.
Bóg bliski : historia i teologia kultu Najświętszego Serca Jezusa : praca zbiorowa. Kraków 1983.
Bruckberger R. L. Dzieje Jezusa Chrystusa. Warszawa 1970.
Congar Y. Chrystus i zbawienie świata. Kraków 1968.
Chrystus w moim życiu. Wybór S. Klimaszewski. Stockbridge 1982.
Chrystus w moim życiu. Wybór S. Klimaszewski. Warszawa 1984.
Cue R. Mój Chrystus połamany. Wyd. 3. Częstochowa 1989.
Crawley-Boevey M. Jezus król miłości. Wyd. 4. Poznań 1957.
Czy znasz Tego, który cię najbardziej kocha. Red. W. Moroz. Kraków 1983.
Daniel-Rops H. Dzieje Chrystusa. Wyd. 3. Warszawa 1968.
Daniel-Rops H. Dzieje Chrystusa. Wyd. 4. Warszawa 1968.
Daniel-Rops H. Dzieje Chrystusa. Wyd. 6. Warszawa 1987.
Deman T. Chrystus Pan i Sokrates. Warszawa 1953.
Dobraczyński J. Jezus Chrystus i jego apostołowie. Wyd. 2. Warszawa 1953.
Dobraczyński J. Jezus Chrystus i jego apostołowie. Wyd. 4. Warszawa 1963.
Dodd C. H. Założyciel chrześcijaństwa. Paryż 1978.
Dodd C. H. Założyciel chrześcijaństwa. Kraków 1983.
Dybowski M. Jezus Chrystus na tle dziejów Starego i Nowego Przymierza. Wyd. 4. Poznań 1959.
Dziasek F. Jezus Chrystus. Cz. 1, Boski posłaniec : traktat chrystologiczny. Poznań 1963.
Dziasek F. Jezus Chrystus. Cz. 1, Zbawcze misterium : traktat soteriologiczny. Poznań 1963.
Forrest T., Prado Flores J. H. Jezus Chrystus uzdrowiciel mojej osoby. Wyd. 2. Łódź 1993.
Gauthier P. Cieśla z Nazaretu. Warszawa 1972.
Granat W. Chrystus Bóg-Człowiek. Lublin 1951.
Gryglewicz F. Za kogo mnie uważacie? : Chrystus w oczach swoich współczesnych. Poznań 1966.
Guillet J. Jezus Chrystus wczoraj i dziś. Kraków 1982.
Jezus : Syn Człowieczy. Olsztyn 1991.
Jeż A. Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacj. Tarnów 2002.
Kasper W. Jezus Chrystus. Warszawa 1983.
Kim jest dla ciebie Chrystus? Warszawa 1973.
Kim jest dla mnie Jezus Chrystus : wypowiedzi w ankiecie "Tygodnika Powszechnego". Kraków 1975.
Kolanda Z. S. Chodziłem śladami Chrystusa. Warszawa 1993.
Kudasiewicz J. Jezus historii a Chrystus wiary. Lublin 1987.
Loew J. Jezus zwany Chrystusem. Warszawa 1973.
Mauriac F. Życie Jezusa. Warszawa 1964.
Mauriac F. Życie Jezusa. Wyd. 2. Warszawa 1965.
Mikrut J. Jezus jest Królem : rekolekcje intronizacyjne, Kościół pw. Nawiedzenia N.M.P. Toruń 1998.
Mnich z Chevetogne. Zbawiciel. Kraków 1982.
Nisin A. Historia Jezusa. Warszawa 1966.
Obraz Jezusa Chrystusa : praca zbiorowa. Warszawa 1970.
Paweł VI. Chrystus a człowiek współczesny. Warszawa 1971.
Pietrzyk K. To orędzie nadal trwa : czytanki o Najśw. Sercu Jezusowym. Warszawa 1986.
Raba J. Miłość Chrystusowa : (kilka rysów z życia Pana Jezusa w krótkich rozważaniach). Kraków 1967.
Raba J. Znak pokoju i miłości : rozważania o Sercu Zbawiciela (pierwszopiątkowe, czerwcowe).
Kraków 1963.
Radością moją jesteś Ty : świadectwa młodych o Chrystusie. Niepokalanów 1992.
Ratzinger J. Tajemnica Jezusa Chrystusa. Kielce 1994.
Schryvers J. Boski przyjaciel : myśli rekolekcyjne. Kraków 1924.
Schryvers J. Boski przyjaciel : myśli rekolekcyjne. Wyd. 3. Kraków 1928.
Schryvers J. Boski przyjaciel : myśli rekolekcyjne. Wyd. 4. Warszawa 1947.
Siwek P. Śladami Chrystusa : Ćwiczenia Duchowne św. Ignacego Loyoli. Warszawa 1970.
Słowa Jezusa Chrystusa do polskiego narodu w latach 1968-1992. Warszawa 1993.
Spotkania z Chrystusem. Poznań 1964.
Starowieyska-Morstinowa Z. Fakty i słowa. Warszawa 1956.
Starowieyska-Morstinowa Z. Fakty i słowa. Wyd. 2. Warszawa 1965.
Tardif E., Prado Flores J. H. Jezus żyje. Wyd. 3. Łódź 2000.
Toth T. Chrystus i młodzieniec : "listy do moich studentów" VIII. Kraków 1935.
Toth T. Chrystus w cierpieniu i w chwale. Kraków 1934.
Tresmontant C. Jezus naucza. Warszawa 1973.
Urban A. Jezus Chrystus. Wyd. 2. Poznań 1954.
Valtorta M. Męka Jezusa Chrystusa oglądana w XX wieku. Warszawa 1990.
Valtorta M. Męka Jezusa Chrystusa oglądana w XX wieku. Warszawa 1992.
Valtorta M. Poemat Boga-Człowieka. T. 1. Ostrów Wlkp. 1980.
Valtorta M. Poemat Boga-Człowieka. T. 1-4. Marki 1998.
Valtorta M. Poemat Boga-Człowieka. : Ewangelia - jaka została mi objawiona. T. 1-4. Marki 1998.
Vanier J. Jezus, dar miłości. Poznań 1994.
Veghel S. Miłość Krzyża : rozmyślania na tle Męki Pańskiej. Kraków 1989.
Vignelli G. W Nim złożyć wszelką nadzieję : dzieje nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wyd. 2. Kraków 2005.
Voillaume R. Wieczny i żywy. Kraków 1982.
Węcławski T. Elementy chrystologii. Poznań 1988.
Wilson I. Całun Turyński. Poznań 1984.
Wilson I. Całun Turyński. Wyd. 2. Warszawa 1984.
Wróbel R. Za dwa dni była Pascha... : Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa według Ewangelii św. Marka : rozważania pasyjne. Kraków 2002.
Zakrzewski K. Chrystus źródło miłości. Marki-Struga 1991.
Zaleski W. Jezus Chrystus. Poznań 1964.



Do góry