Strona główna
Zbiory
Polecamy
Nowe książki
Linki
 

Biblioteka Parafii Matki Bożej Niepokalanej
w Nowym Sączu

ul. Królowej Jadwigi 44, Dom Parafialny, I piętro, sala 25
Duchowieństwo. Episkopat. KapłaniBartoszek J. Miłość przypieczętowana krwią : ksiądz Jan Czuba - życie, świadectwo, męczeństwo.
Tarnów 2008.
Bernardin J. Dar pokoju : refleksje osobiste. Kraków 1999.
Bocheński J. Wspomnienia. Wyd. 2. Kraków 1994.
Bockel P. Dziecko śmiechu. Czas narodzin. Warszawa 1979.
Chrapek J. Świat, zbawienie i... telewizja : z biskupem Janem Chrapkiem rozmawiają Barbara Czajkowska i Dorota Maciejewska. Katowice 2001.
Ciszek W. J., Flaherty D. L. On mnie prowadzi. Warszawa 1990.
Czarniecki M. M. Bronię polskiego księdza. Marki 1998.
Człowiek niezwykłej miary : Ojciec Święty Jan Paweł II o kardynale Stefanie Wyszyńskim, kardynał Stefan Wyszyński o sobie, kardynał Józef Glemp o kardynale Stefanie Wyszyńskim. Warszawa 1984.
Fedorowicz A. Rozważania i myśli. Poznań 1971.
Glemp J. Kościół i Polonia : wizyta duszpasterska w Brazylii i Argentynie 1984 : wspomnienia i kazania. Poznań 1986.
Glemp J. W tęczy Franków orzeł i krzyż : wizyta duszpasterska we Francji 1986. Poznań 1986.
Góra J. Pióro plebana. Poznań 1986.
Grabski R. Gdyby nie opatrzność Boża... : wspomnienia zesłańca 1940-1955. Paryż 1985.
Gucwa J. Z leśnych koszar do kapłaństwa. Tarnów 1992.
Janusz T. A. Ks. Roman Kotlarz : męczennik robotniczego protestu "Czerwiec'76". Sandomierz 1996.
Jarosiewicz R. Miłość chodzi po Woodstocku. Częstochowa 2011.
Jubileusz 50-lecia kapłaństwa Wielce Dostojnego Księdza Prałata prof. dr Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego. Warszawa 2004.
Karasińska I. Podaruj mi kowbojski strój : Ameryka, Europa, Azja : opowieść o życiu ks. bpa Henryka Howańca z Kazachstanu. Warszawa 2010.
Kluz M. Kustosz sądeckiej góry Tabor : osoba i posługa księdza Władysława Lesiaka (1908-1977).
Kraków 2015.
Konferencja Episkopatu Polski : informator 2009. Tarnów 2009.
Kononowicz M. J. Biskup Michał : prolegomena do portretu. Warszawa 1968.
Kowalów W. J. Ks. Michał S. Głowacki "Świętopełk" (1804-1846) : folklorysta i współorganizator powstania. Biały Dunajec 1999.
Kozłowiecki A. Ucisk i strapienie : pamiętnik więźnia 1939-1945. Kraków 1967.
Langman J. Oczekiwanie : Buchenwald. Kraków 1973.
Lenczowski K. Pamiętnik kapelana Legionów. Kraków 1989.
Makulski E. Powołanie i służba. Licheń 1995.
Makulski E. Powołanie i służba. Licheń 1998.
Makulski E. Powołanie i służba. Wrocław 2004.
Manenti A. Powołanie - psychologia i łaska. Kraków 1995.
Micewski A. Kardynał Wyszyński : prymas i mąż stanu. Paryż 1982.
Michalak H. Jeszcze Polska nie zginęła bo... pamiętamy : [ks. W. Gurgacz]. Warszawa 2001.
Mientki F. Bóg i Ojczyzna : wspomnienia kapelana wojska polskiego. Warszawa 1985.
Na stolicy prymasowskiej w Gnieźnie i Poznaniu : szkice o Prymasach Polski w okresie niewoli narodowej i w II Rzeczypospolitej : praca zbiorowa. Red. F. Lenort. Poznań 1982.
Nowak A. Byłem wikarym w Łękach Górnych. Tarnów 2012.
Nowak A. Słownik biograficzny kapłanów diecezji tarnowskiej 1786-1985. T. 1, Biskupi i kanonicy.
Tarnów 1999.
Pawłowski T. Stopem przez życie. Poznań 1991.
Perrier J. Człowiek, który wierzył w przyszłość : kardynał Lavigerie 1825-1892. Kraków 1995.
Pałyga J. Proboszcz niezwykłej parafii : rozmowy z księdzem Bronisławem Bozowskim. Kraków 1987.
Pietrzykowski J. Walka i męczeństwo : z wojennych dziejów duchowieństwa diecezji częstochowskiej (1939-1945). Warszawa 1981.
Pioterek R. Przez Sybir do kapłaństwa : wspomnienia sybiraka-kapłana. Poznań 2007.
Polak G. Kto jest kim w Kościele? : osoby sprawujące kluczowe funkcje w Kościele katolickim w Polsce : stan na dzień 1 stycznia 1996 r. Warszawa 1996.
Prymas tysiąclecia. Red. F. Kniotek, Z. Modzelewski, D. Szumska. Paryż 1982.
Rausch T. P. Współczesne kapłaństwo. Kraków 1996.
Rzepa J. Zamyślenia przy sarkofagu biskupa Jana Stepy w pięćdziesiątą rocznicę jego śmierci. Tarnów 2008.
Sławeński R. Kardynał Stefan Wyszyński. Kraków 2001.
Smul M. "Matko Pocieszenia wejdź w rodziny nasze". Poznań 1986.
Szetelnicki W. Arcybiskup-wygnaniec Eugeniusz Baziak, metropolita lwowski. Kraków 1989.
Szweda K. Kwiaty na Golgocie. Poznań 1982.
Śliwowa Z. Z Zuzeli na Stolicę Prymasów : o kardynale Stefanie Wyszyńskim. Nowy Sącz 2001.
Tokarczuk I. W służbie Kościoła i narodu. Marki-Struga 1997.
Wspomnienia wojenne kapelanów wojskowych : 1939-1945. Red. J. Humeński. Wyd. 2. Warszawa 1969.
W posłudze zbawienia : 25 lat misji biskupiej Abp. Jerzego Stroby Metropolity Poznańskiego. Red. S. Napierała. Poznań 1983.
Wyszyński S. Zapiski więzienne. Paryż 1982.
Zostaję na miejscu do końca : o apostolskim entuzjazmie i męczeńskiej śmierci ks. Jana Czuby polskiego misjonarza fideidonisty. Red. K. Czermak. Wyd. 2. Tarnów 2007.
Zwoliński A. Ks. Stefan Wyszyński wobec kryzysu społeczno-gospodarczego Polski lat trzydziestych
XX wieku.
Lublin 1990.
Życie i Myśl : numer poświęcony ś.p. Stefanowi kardynałowi Wyszyńskiemu, Prymasowi Polski. Warszawa 1981.
Życiński J. Kamienie i kwiaty : listy do biskupa. Tarnów 1994.
Życiński J. Niewidzialne światło : z abp. Józefem Życińskim rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin. Kraków 1995.Do góry