Strona główna
Zbiory
Polecamy
Nowe książki
Linki
 

Biblioteka Parafii Matki Bożej Niepokalanej
w Nowym Sączu

ul. Królowej Jadwigi 44, Dom Parafialny, I piętro, sala 25
FilozofiaAbelard P. Rozprawy. Warszawa 1969.
Bocheński J. Sens życia i inne eseje. Kraków 1993.
Bocheński J. Sto zabobonów : krótki filozoficzny słownik zabobonów. Kraków 1994.
Bocheński J. Zarys historii filozofii. Kraków 1993.
Budzyński S. Bóg - wszechświat - człowiek : w obliczu nieskończoności. Warszawa 1991.
Człowiek : istnienie i działanie. Red. R. Darowski. Kraków 1974.
Człowiek w nauce współczesnej : rozmowy w Castelgandolfo 1983. Paryż 1988.
Daniel-Rops H. Świat bez duszy. Wrocław 1948.
Durandeaux J. Żywe pytanie do "martwego" Boga : czy istnieje problem Boga? Warszawa 1971.
Filozofia w Nowym Sączu. Red. W. Dłubacz. Nowy Sącz 1998
Filozofia współczesna. Red. J. Tischner. Kraków 1989.
Filozofować w kontekście nauki. Red. M. Heller, A. Michalik, J. Życiński. Kraków 1987.
Frankl V. E. Homo patiens. Warszawa 1971.
Gilson E. Tomizm : wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu. Warszawa 1971.
Grygiel S. Kimże jest człowiek? : szkice z filozofii osoby. Kielce 1995.
Guimet F. Istnienie i wieczność. Paryż 1978.
Heller M. Usprawiedliwienie wszechświata. Warszawa 1984.
Heller M. Wszechświat i słowo. Warszawa 1981.
Heller M., Życiński J. Wszechświat i filozofia : szkice z filozofii i historii nauki. Kraków 1980.
Heller M., Lubański M., Ślaga S. Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki. Warszawa 1980.
Jędraszewski M. Wobec innego : relacje międzypodmiotowe w filozofii Emmanuela Lévinasa. Poznań 1990.
Johnson J. W. G. Na bezdrożach teorii ewolucji. Warszawa 1989.
Kłósak K. W poszukiwaniu pierwszej przyczyny. Warszawa 1955.
Kłósak K. W poszukiwaniu pierwszej przyczyny. Cz. 2. Warszawa 1957.
Marcel G. Mądrość i poczucie sacrum. Kraków 2011.
Kołakowski L. Bóg nam nic nie jest dłużny. Kraków 1994.
Mazur P. S. W kręgu pytań o człowieka : vademecum antropologiczne. Lublin 2008.
Pasierb J. S. Miasto na górze. Kraków 1973.
Piwowarczyk B. Nawrócenia - prawo do prawdy, prawo do błędu : św. Paweł, Leszek Kołakowski. Gorzów Wlp. 1991.
Sikora A. Siedmiu greckich filozofów. Warszawa 1976.
Świeżawski S. Święty Tomasz na nowo odczytany. Kraków 1983.
Szestow L. Ateny i Jerozolima. Kraków 1993.
Tatarkiewicz W. Historia filozofii. T. 1-3. Wyd. 6. Warszawa 1968.
Tatarkiewicz W. Historia filozofii. T. 1-3. Wyd. 14. Warszawa 1995.
Tillich P. Pytanie o Nieuwarunkowane : pisma z filozofii religii. Kraków 1994.
Weil S. Świadomość nadprzyrodzona : (wybór myśli). Warszawa 1965.
Węcławski T. Wspólny świat religii. Kraków 1995.
Węgiełek J. Mam ciało. Warszawa 1989.
Życiński J. Trzy kultury : nauki przyrodnicze, humanistyka i myśl chrześcijańska. Poznań 1990.
Życiński J. W kręgu nauki i wiary. Kalwaria 1989.Do góry