Strona główna
Zbiory
Polecamy
Nowe książki
Linki
 

Biblioteka Parafii Matki Bożej Niepokalanej
w Nowym Sączu

ul. Królowej Jadwigi 44, Dom Parafialny, I piętro, sala 25
HistoriaAdamowicz A., Granin D. Księga blokady. Warszawa 1988.
Aleksander T. Życie społeczne i przemiany kulturalne Nowego Sącza w latach 1870-1990. Kraków 1993.
Almanach Sądecki. Nr 20, 35, 36, 48/49. Nowy Sącz 1997-2004.
Bartnik C. S. Fenomen Europy. Radom 2001.
Bartnik C. S. Idea polskości. Radom 2001.
Bartoszewski W. Palmiry. Wyd. 2. Warszawa 1976.
Bartoszewski W. 1859 dni Warszawy. Wyd. 2. Kraków 1984.
Bieniek J. Cichociemni : o żołnierzach łączności zagranicznej związanych z Ziemią Sądecką.
Nowy Sącz 2000.
Borecka E. Portret Warszawy lat międzywojennych. Warszawa 1974.
Borkacki S. Nie znamy prawdy o oświęcimskim Karmelu. Wyd. 2. Nowy Sącz 2000.
Breuer W. B. Polscy patrioci, którzy pomogli uratować Europę przed Hitlerem. Warszawa 2004.
Casas B. Krótka relacja o wyniszczeniu Indian. Warszawa 1956.
Chlebowski C. Zagłada IV odcinka. Wyd. 2. Warszawa 1980.
Czapliński W. Zarys dziejów Polski do roku 1864. Kraków 1985.
Daniel-Rops H. Życie codzienne w Palestynie w czasach Chrystusa. Poznań 1965.
Daszkiewicz K. Kulisy zbrodni : dziesiąty rok od morderstwa ks. Jerzego Popiełuszki. Poznań 1994.
Datner S. Ucieczki z niewoli niemieckiej 1939-1945. Warszawa 1966.
Długosz J. Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Ks. 9. Warszawa 1975.
Doświadczenia lat wojny 1939-1945 : fakty, postawy, refleksje. Kraków 1985.
Domarańczyk Z. 100 dni Mazowieckiego. Warszawa 1990.
Dziedzic-Totoń A. Mojemu miastu. Nowy Sącz 2008.
Dzieje miasta Nowego Sącza. T. 1. Red. F. Kiryk. Kraków 1992.
Dzieje miasta Nowego Sącza. T. 2. Red. F. Kiryk, S. Płaza. Kraków 1993.
Dzieje miasta Nowego Sącza. T. 3. Red. F. Kiryk, Z. Ruta. Kraków 1996.
Faliński S. Przez Sybir na Monte Cassino : dzieje rodziny polskiej podczas II wojny światowej.
Nowy Sącz 2006.
Fiedler A. Dywizjon 303. Wyd. 16. Poznań 1974.
Fiedler A. Dywizjon 303. Wyd. 17. Poznań 1975.
Filar A., Leyko M. Palace, katownia Podhala : tajemnice lochów gestapowskiej placówki w Zakopanem.
Wyd. 3. Warszawa 1976.
Filar A. U podnóża Tatr 1939-1945 : Podhale i Sądecczyzna w walce z okupantem. Warszawa 1985.
Flisowski Z. Tu, na Westerplatte. Wyd. 5. Warszawa 1989.
Garton Ash T. Polska rewolucja : "Solidarność" 1980-1981. Wyd. 2. Warszawa 1990.
Gdańsk - sierpień 1980 : rozmowy Komisji Rządowej z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Stoczni Gdańskiej (23-31 sierpnia 1980 r.). Wyd. 2. Warszawa 1981.
Giełżyński W. Ani Wschód ani Zachód. Warszawa 1989.
Gierowski J. A. Historia Polski 1764-1864. Wyd. 2. Warszawa 1979.
Gołubiew A. Unoszeni historią. Kraków 1971.
Isakowicz-Zaleski T. Przemilczane ludobójstwo na Kresach. Kraków 2008.
Jackowski J. M. Bitwa o Polskę. Warszawa 1993.
Jasienica P. Słowiański rodowód. Wyd. 3. Warszawa 1984.
Jastrzębski Z. Bez wieńca i togi : szkice literackie. Warszawa 1967.
Jungk R. Promienie z popiołów : historia pewnego zmartwychwstania. Warszawa 1964.
Kamiński A. "Zośka" i "Parasol" : opowieść o niektórych ludziach i niektórych akcjach dwóch batalionów harcerskich. Wyd. 2. Warszawa 1970.
Kamiński A. J. Hitlerowskie obozy koncentracyjne i ośrodki masowej zagłady w polityce imperializmu niemieckiego. Poznań 1964.
Kąkol K. Sąd nierychliwy : frankfurcki proces oprawców z Oświęcimia. Warszawa 1966.
Kąkolewski K. Umarły cmentarz : wstęp do studiów nad wyjaśnieniem przyczyn i przebiegu morderstwa na Żydach w Kielcach dnia 4 lipca 1946 roku. Warszawa 1996.
Kiełkowski R. Historie spod Kopca Krakusa. Kraków 1972.
Klubówna A., Kaźmierczyk S. Z lat dalekich i bliskich. Warszawa 1966.
Krężel J. Szare Szeregi na terenie południowo-wschodniej Polski. T. 1, Konspiracja harcerek 1939-1945. Tarnów 1996.
Krężel J. Szare Szeregi na terenie południowo-wschodniej Polski. T. 2, Konspiracja harcerzy 1939-1945. Tarnów 1996.
Królikowski Ł. Z. Skradzione dzieciństwo. Wyd. 3. Kraków 1991.
Księga pamiątkowa 200-lecia Konstytucji 3 Maja Limanowej. Limanowa 1991.
Kudelka J. Kościół na Sądecczyźnie w godzinie próby 1939-1945. Tarnów 2011.
Kurkiewicz W., Tatomir A., Żurawski W. Tysiąc lat dziejów Polski : przegląd ważniejszych wydarzeń z historii i kultury. Wyd. 2. Warszawa 1962.
Kurski J., Semka P. Lewy czerwcowy : mówią Kaczyński, Macierewicz, Parys, Glapiński, Kostrzewa-Zorbas. Warszawa 1992.
Lewis C. S. Odrzucony obraz : wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej. Kraków 1995.
Łojek J. Szanse powstania listopadowego : rozważania historyczne. Wyd. 2. Warszawa 1980.
Łoś S. Sylwetki rzymskie. Warszawa 1958.
Mackiewicz S. Był bal. Warszawa 1961.
Mackiewicz S. Zielone oczy. Wyd. 3. Warszawa 1987.
Marcinowska M. Lubomirscy : starostowie sądeccy i spiscy. Nowy Sącz 1998.
Mołdawa M. Gross-Rosen : obóz koncentracyjny na Śląsku. Warszawa 1967.
Moszczenica : zarys dziejów : praca zbiorowa. Moszczenica 1998.
Nowak A. Dzieje Polski. T. 1, Skąd nasz ród (do 1202). Kraków 2014.
Nowak A. Dzieje Polski. T. 2, Od rozbicia do nowej Polski (1202-1340). Kraków 2015.
Okupacja i medycyna : wybór artykułów z "Przeglądu Lekarskiego - Oświęcim" z lat 1961-1970.
Warszawa 1971.
Olszewski G. Jazowsko : dzieje wsi. Nowy Sącz 2009.
Ożóg K. 966. Chrzest Polski. Kraków 2015.
Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego. Warszawa 1966.
Plechta J. Ocalić od zapomnienia : dorobek historyczno-literacki Sądecczyzny. T. 3. Nowy Sącz 2000.
Plechta J. Ruiny zameczku w Rytrze mówią o jego historii. Nowy Sącz 1997.
Plechta J. Ruiny zameczku w Rytrze mówią o jego historii. T. 2. Nowy Sącz 1998.
Polkowski I. Groby i pamiątki polskie w Rzymie. Warszawa 1984.
Porozumienia Okrągłego Stołu : Warszawa, 6 luty - 5 kwietnia 1989 r. Olsztyn 1989.
Powstanie listopadowe 1830-1831 : geneza - uwarunkowania - bilans - porównania. Red. J. Skowronek, M. Żmigrodzka. Wrocław 1983.
Rocznik Sądecki. T. 4. Nowy Sącz 1960.
Rocznik Sądecki. T. 21. Nowy Sącz 2003.
Rocznik Sądecki. T. 22. Nowy Sącz 2004.
Rocznik Sądecki. T. 23. Nowy Sącz 2005.
Rocznik Sądecki. T. 24. Nowy Sącz 2006.
Rocznik Sądecki. T. 25. Nowy Sącz 2007.
Rocznik Sądecki. T. 26. Nowy Sącz 2008.
Rudnicki J. Lwów : kartka z dziejów Polski. Gdańsk 1990.
Ryba M. Dawne dzieje i współczesność Słotowej. Tuchów 1994.
Skaradziński B. Korzenie naszego losu. Warszawa 1985.
Sroga A. Początek drogi : Lenino. Wyd. 3. Warszawa 1978.
Stanisław Leszczyński. Opis ucieczki z Gdańska do Kwidzyna. Olsztyn 1988.
150 lat "Pana Tadeusza". Warszawa 1984.
Strumph-Wojtkiewicz S. Powstanie styczniowe. Warszawa 1963.
Strumph-Wojtkiewicz S. Sikorski i jego żołnierze. Łódź 1946.
Strzemski M. W blasku menory. Kraków 1981.
Szawłowski R. Wojna polsko-sowiecka 1939. T. 1, Monografia. Warszawa 1997.
Szczypka J. Kalendarz polski. Wyd. 2. Warszawa 1980.
Szczurowa : z dziejów wsi i gminy. Red. J. Hampel. Kraków 1996.
Szmaglewska S. Niewinni w Norymberdze. Warszawa 1972.
Szmaglewska S. Niewinni w Norymberdze. Wyd. 2. Warszawa 1976.
Szweda K. Ponieśli swój krzyż. Poznań 1989.
Szymanowski J. Listy do starościny wyszogrodzkiej. Warszawa 1973.
Taranienko Z. Nasze Termopile : dokumenty terroru 1944-1956. Warszawa 1993.
Tarasiewicz K. Sąd nad katami. Warszawa 1987.
Ten jest z ojczyzny mojej : Polacy z pomocą Żydom 1939-1945. Oprac. W. Bartoszewski, Z. Lewinówna. Kraków 1966.
Ten jest z ojczyzny mojej : Polacy z pomocą Żydom 1939-1945. Oprac. W. Bartoszewski, Z. Lewinówna. Wyd. 2. Kraków 1969.
W obliczu wojny : z prasy polskiej 1939 roku. Kraków 1984.
Wanat L. Apel więźniów Pawiaka. Warszawa 1969.
Wanat L. Za murami Pawiaka. Wyd. 4. Warszawa 1967.
Wańkowicz M. Dwie prawdy : Westerplatte, Hubalczycy. Warszawa 1974.
Wańkowicz M. Dwie prawdy : Westerplatte, Hubalczycy. Wyd. 2. Warszawa 1977.
Wańkowicz M. Monte Cassino. Wyd. 6. Warszawa 1978.
Wereszycki H. Pod berłem Habsburgów : zagadnienia narodowościowe. Wyd. 2. Kraków 1986.
Windakiewicz S. Dzieje Wawelu. Kraków 1991.
Wnuk J., Radomska-Strzemecka H. Dzieci polskie oskarżają : (1939-1945). Warszawa 1961.
Wojewódzki M. Akcja V-1, V-2. Wyd. 4. Warszawa 1984.
Zawodny J. K. Katyń. Wyd. 2. Lublin 1989.
Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów. Warszawa br.
Żeleński T. Mózg i płeć. Cz. 1-2. Warszawa 1957.
Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 1939-1945 : praca zbiorowa. Red. Z. Zieliński.
Warszawa 1982.Do góry