Strona główna
Zbiory
Polecamy
Nowe książki
Linki
 

Biblioteka Parafii Matki Bożej Niepokalanej
w Nowym Sączu

ul. Królowej Jadwigi 44, Dom Parafialny, I piętro, sala 25
Historia Kościoła ChrześcijańskiegoAntologia literatury patrystycznej. T. 1. Wybór M. Michalski. Warszawa 1975.
Bihlmeyer K., Tüchle H. Historia Kościoła. T. 1, Starożytność chrześcijańska. Warszawa 1971.
Caliński J. Kościół Katolicki w Polsce : rys historyczny. Tarnów 1947.
Chrześcijaństwo w Polsce : zarys przemian 966-1945 : praca zespołowa. Red. J. Kłoczowski. Lublin 1980.
Cieszyński N. Wojna o Państwo Kościelne w r. 1860 : udział Polaków z uwzględnieniem niedrukowanych pamiętników I. Jezierskiego : szkic historyczny. Poznań 1917.
Daniel-Rops H. Kościół pierwszych wieków. Warszawa 1968.
Daniel-Rops H. Kościół wczesnego średniowiecza. Warszawa 1969.
Dawson C. Religia i powstanie kultury zachodniej. Warszawa 1959.
Dobraczyński J. Doba krucjat : szkice historyczne z XI-XIII w. Warszawa 1968.
Dobraczyński J. Głosy czasu : szkice historyczne. Warszawa 1966.
Dobraczyński J. Rozdarty Kościół : szkice historyczne z XIV w. - poł. XVI w. Warszawa 1970.
Dvornik F. Bizancjum a prymat Rzymu. Warszawa 1985.
Encyklopedia chrześcijaństwa : historia i współczesność : 2000 lat nadziei. Red. H. Witczyk. Wyd. 5.
Kielce 2008.
Górski K. Duchowość chrześcijańska. Wrocław 1978.
Historia Kościoła. T. 1, Od początków do roku 600. Red. L. J. Rogier, R. Aubert, M. D. Knowles.
Warszawa 1984.
Historia Kościoła. T. 2, 600-1500. Red. L. J. Rogier, R. Aubert, M. D. Knowles. Warszawa 1988.
Historia Kościoła. T. 3, 1500-1715. Red. L. J. Rogier, R. Aubert, M. D. Knowles. Warszawa 1986.
Historia Kościoła. T. 4, 1715-1848. Red. L. J. Rogier, R. Aubert, M. D. Knowles. Warszawa 1987.
Historia Kościoła. T. 5, 1848 do czasów współczesnych. Red. L. J. Rogier, R. Aubert, M. D. Knowles. Warszawa 1985.
Kania W. Od św. Piotra Galilejczyka do Jana Pawła II Polaka : rys historyczny. Tarnów 1983.
Kłoczkowski J. Kościół Katolicki w świecie i w Polsce : szkice historyczne. Katowice 1986.
Korwin S. A. Stosunki Polski z Ziemią Świętą. Warszawa 1958.
Kościół na Ziemiach Zachodnich : ćwierćwiecze polskiej organizacji kościelnej : praca zbiorowa.
Red. J. Krucina. Wrocław 1971.
Księga starców : (Gerontikon). Kraków 1983.
Księga tysiąclecia katolicyzmu w Polsce. Cz. 2, Kościół a nauka i sztuka. Red. A. Wojtkowski, C. Zgorzelski. Lublin 1969.
Maliński M. Dzieje ludzi, którzy uwierzyli w Chrystusa. Wyd. 3. Poznań 1983.
Maliński M. Historia Kościoła. Wyd. 2. Wrocław 1988.
Maliński M. Z historii Kościoła : eseje na wybrane tematy. Poznań 1973.
Olszewski D. Szkice z dziejów kultury religijnej. Katowice 1986.
Silnicki T. Sobory powszechne a Polska. Warszawa 1962.
Staniek E. A było ich dwunastu. Kraków 1989.Do góry