Strona główna
Zbiory
Polecamy
Nowe książki
Linki
 

Biblioteka Parafii Matki Bożej Niepokalanej
w Nowym Sączu

ul. Królowej Jadwigi 44, Dom Parafialny, I piętro, sala 25
św. Jan Paweł II - papież (1920-2005)Książki biograficzneAugustyn E. Jan Paweł II i Ojciec Pio : historia niezwykłej znajomości. Kraków 2011.
Berberyusz E. Papież Polaków. Kraków 1984.
Boniecki A. Notes rzymski. T. 2, 13 grudnia 1983 - 13 kwietnia 1986. Kraków 1989.
Bujak A. Miejsce Piotrowe. Kalwaria Zebrzydowska 1987.
Bukowski K. Pielgrzym Ewangelii. Kalwaria Zebrzydowska 1987.
Cuda Jana Pawła II : na drodze do świętości. Z. 1-28. Warszawa 2006-2007.
DybciaK K. Karol Wojtyła a literatura. Tarnów 1991.
Dziwisz S. Świadectwo. Warszawa 2007.
Frossard A. Portret Jana Pawła II. Kraków 1990.
Frossard A. "Nie lękajcie się!" : rozmowy z Janem Pawłem II. Watykan 1982.
Frossard A. "Nie lękajcie się!" : rozmowy z Janem Pawłem II. Kraków 1983.
Guz E. Zamach na papieża. Warszawa 1983.
Habemus Papam. Kraków 1979.
Henze P. B. Spisek na życie papieża. Warszawa 1991.
Jan Paweł II. Autobiografia. Kraków 2006.
Jan Paweł II. Dar i Tajemnica : w pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich. Kraków 1996.
Jan Paweł II. Dar i Tajemnica : w pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich. Wyd. 2. Kraków 2005.
Jan Paweł II. Wstańcie, chodźmy! Kraków 2004.
Kluz W. Czas siewu : Karol Józef Wojtyła - Jan Paweł II. Katowice 1995.
Kwiatki Jana Pawła II. Wybór J. Poniewierski. Kraków 2003.
Latasiewicz M. Jan Paweł II poza protokołem. Kraków 2005.
Latasiewicz M. Jan Paweł II poza protokołem. Cz. 2, Uśmiech do świata. Kraków 2006.
Maliński M. Cały dla Ciebie : Jan Paweł II. Paryż 1980.
Maliński M. Droga do Watykanu Jana Pawła II. Londyn 1980.
Maliński M. Droga do Watykanu Jana Pawła II. Londyn 1981.
Maliński M. Karol Wojtyła : dorastanie do papiestwa. Kraków 1999.
Maliński M. Jan Paweł II : droga do świętości. Kraków 2005.
Maliński M. Jan Paweł II : niezwykły pontyfikat. Kraków 2000.
Maliński M. Pontyfikat Jana Pawła II. Cz. 1-2. Warszawa 1987.
Maliński M. Wezwano mnie z dalekiego kraju. Wyd. 2. Poznań 1987.
Marinelli E. Papież i jego generał : nieznane ucieczki Jana Pawła II we wspomnieniach jego "anioła stróża". Kraków 2007.
Młodzieńcze lata Karola Wojtyły : wspomnienia. Red. J. Kydryński. Kraków 1990.
Papież i my. Kraków 1981.
Pielatowski K. Uśmiech Jana Pawła II. Wyd. 2. Poznań 1994.
Podsiad A., Szafrańska A. Pierwsze dni pontyfikatu Jana Pawła II. Wyd. 2. Warszawa 1979.
Podsiad A., Szafrańska A. Pierwsze dni pontyfikatu Jana Pawła II. Wyd. 3. Warszawa 1983.
Półtawska W. Beskidzkie rekolekcje : dzieje przyjaźni księdza Karola Wojtyły z rodziną Półtawskich. Częstochowa 2009.
Rodzina Szkół Jana Pawła II. Red. M. Burek i in. Nowy Sącz 2002.
Rok po odejściu... : w rocznicę śmierci Jana Pawła II. Red. T. Balon-Mroczka, A. Chadzińska, A. Kendziak. Kraków 2006.
Ryszka C. Charyzmat apostoła. Kraków 1987.
Ryszka C. Kto się lęka Papieża. Wrocław 1989.
Ryszka C. Papież końca czasów. Bytom 1995.
Santo subito! : pamiątka beatyfikacji Jana Pawła II. Warszawa 2005.
Socci A. Tajemnice Jana Pawła II. Kraków 2009.
Stolarczyk S. Hobby Jana Pawła II : góry, narty, kajaki, piłka nożna. Białystok 1991.
Styczeń S., Balawajder E. Jedynie prawda wyzwala : rozmowy o Janie Pawle II. Rzym 1987.
Svidercoschi G. F. Historia Karola Wojtyły. Kraków 2004.
Śledzianowski J. Wpływ Jana Pawła II na życie Polaków. Kielce 2005.
Węcławski M. Na drogach świata : kalendarium pierwszych lat pontyfikatu Jana Pawła II. Poznań 1983.
Wielka encyklopedia Jana Pawła II. T. 1-6. Red. G. Polak. Warszawa 2005.
Zieliński Z. Jan Paweł II, papież. Poznań 2006.
Zieliński Z. Jan Paweł II, papież. Poznań 2007.Do góry

NauczanieAnioł Pański z papieżem Janem Pawłem II. Watykan 1982.
Anioł Pański z papieżem Janem Pawłem II. Wyd. 2. Kraków 1983.
Anioł Pański z papieżem Janem Pawłem II. Wyd. 2. Kraków 1985.
Anioł Pański z papieżem Janem Pawłem II. T. 7, 26 października 1997 - 15 października 2000.
Watykan 2001.
Braun-Gałkowska M. Nauczanie Jana Pawła II o kobietach. Warszawa 1989.
Czytając "Przekroczyć próg nadziei". Red. T. Styczeń, Z. J. Zdybicka. Lublin 1995.
Gogacz M. Dziesiątek różańca refleksji : obecność i nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II.
Warszawa 1984.
Halama M. Wolność : wychowanie do wolności w świetle nauczania Jana Pawła II. Kraków 2000.
Jan Paweł II. Adhortacja apostolska Familiaris Consortio Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, kapłanów i wiernych całego Kościoła katolickiego o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. Częstochowa 1982.
Jan Paweł II. Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia Ojca Świętego Jana Pawła II do episkopatu, duchowieństwa i wiernych po Synodzie Biskupów o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła. Watykan 1984.
Jan Paweł II. Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków 1997.
Jan Paweł II. Bardzo pragnę przybyć do was : fragmenty przemówień, listów oraz wyjątki z encykliki "Redemptor hominis" Ojca Świętego Jana Pawła II. Częstochowa 1979.
Jan Paweł II. Do młodych. Kraków 2000.
Jan Paweł II. Encyklika Evangelium Vitae Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego. Wrocław 1995.
Jan Paweł II. Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II O pracy ludzkiej Laborem exercens, w której zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli. Częstochowa 1981.
Jan Paweł II. Encyklika Redemptor hominis Ojca Świętego Jana Pawła II w której u początku swej papieskiej posługi zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli. Watykan 1979.
Jan Paweł II. Encyklika Redemptoris Mater Ojca Świętego Jana Pawła II o Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła. Watykan 1987.
Jan Paweł II. Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków 1998.
Jan Paweł II. Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków 2009.
Jan Paweł II. Gdybyś znała dar Boży : wybór przemówień Jana Pawła II o roli Eucharystii w podtrzymywaniu trwałości życia rodzinnego. Niepokalanów 1988.
Jan Paweł II. Krzyż znakiem naszej wiary i nadziei : Jan Paweł II o cierpieniu Chrystusa i człowieka :
1978 - szesnasty październik - 1983.
Kalwaria Zebrzydowska 1986.
Jan Paweł II. List apostolski Novo Millennio Ineunte na zakończenie Wielkiego Jubileuszu roku 2000. Tarnów 2000.
Jan Paweł II. List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży. Watykan 1985.
Jan Paweł II. List apostolski Rosarium Virginis Mariae Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa i wiernych o Różańcu Świętym. Marki 2002.
Jan Paweł II. List do Rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II : 1994 Rok Rodziny. Poznań 1994.
Jan Paweł II. List do Rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Warszawa 1994.
Jan Paweł II. List Ojca Świętego Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek 1988 roku.Poznań 1988.
Jan Paweł II. List Ojca Świętego Jana Pawła II do osób w podeszłym wieku. Watykan 1999.
Jan Paweł II. Listy Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich kapłanów Kościoła na Wielki Czwartek (1979-1997). Kraków 1998.
Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich : Chrystus odwołuje się do "początku". Watykan 1980.
Jan Paweł II. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich : Chrystus odwołuje się do "początku". O Jana Pawła II teologii ciała. Lublin 1981.
Jan Paweł II. Moja moc z was : Ojciec Święty do chorych. Warszawa 1986.
Jan Paweł II. Nauczanie społeczne. T. 2, 1978-1979. Warszawa 1982.
Jan Paweł II. Nie lękajcie się ... : myśli o życiu we współczesnym świecie. Warszawa 1998.
Jan Paweł II. O cierpieniu : wypowiedzi Ojca Świętego do chorych i pracowników służby zdrowia
(1978-1981).
Niepokalanów 1988.
Jan Paweł II. Posynodalna adhortacja apostolska Pastores Dabo Vobis Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do duchowieństwa i wiernych o formacji kapłanów we współczesnym świecie. Wrocław 1992.
Jan Paweł II. Przekroczyć próg nadziei : Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego.
Lublin 1994.
Jan Paweł II. Przesłanie. Poznań 2006.
Jan Paweł II. Przesłanie. Cz. 1. Poznań 2007.
Jan Paweł II. Przesłanie. Cz. 2. Poznań 2009.
Jan Paweł II. Przyszłość idzie przez rodzinę : z nauczania Ojca Świętego o miłości, małżeństwie, rodzinie. Poznań 1983.
Jan Paweł II. Wielki Jubileusz Roku 2000 : 24 grudnia 1999 - 6 stycznia 2001. Watykan 2001.
Jan Paweł II stróżem ludzkiej rodziny. Red. J. Śledzianowski, T. Sakowicz. Kielce 2006.
Mierzyński M. Jana Pawła II teologia kobiety : implikacje etyczno-moralne. Nowy Sącz 2011.
Mysłek W. Jan Paweł II wobec kwestii społecznej. Warszawa 2008.
O encyklice "Redemptor hominis". Kraków 1979.
Spotkania z Ojcem Świętym : pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Ojca Świętego Jana Pawła II. Warszawa 2011.
Tanalski D. Bóg, człowiek i polityka : człowiek w teorii Jana Pawła II. Warszawa 1986.
Wojtyła K. Osoba i czyn. Kraków 1969.
Wojtyła K. Przemówienia i wywiady w Radio Watykańskim. Rzym 1987.
Wojtyła K. Rozważania o istocie człowieka. Kraków 1999.
Wojtyła K. "Znak, któremu sprzeciwiać się będą" : rekolekcje w Watykanie 5-12.III.1976. Poznań 1976.Do góry

Podróże apostolskieA skądże mi to szczęście, że Ojciec Św. podchodzi do mnie? : spotkanie Siostry klauzurowej z Ojcem Św. Janem Pawłem II w kościele Matki Bożej Łaskawej w Warszawie - 16.VI.1983 r. Warszawa 1987.
Adamczyk S., Cebula J. Ojciec Święty na Sądeckiej Ziemi : w fotografiach. Nowy Sącz 2000.
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła : Jan Paweł II w Licheniu 6-8 czerwca 1999 r. Licheń Stary 1999.
Bóg bogaty w miłosierdzie : Jan Paweł II w Ojczyźnie, 16-19 sierpnia 2002. Kraków 2002.
Czyńcie to na moją pamiątkę. Red. Z. Modzelewski, D. Szumska. Paryż 1988.
Data E., Gałązka G. Dacie światu wielkiego Papieża : V Pielgrzymka Apostolska Jana Pawła II do Ojczyzny i opłatek wigilijny z Rodakami w Watykanie 1997. Marki 1998.
Gaude Mater Polonia. Kraków 1982.
Jan Paweł II. "Bogu dziękujcie, ducha nie gaście" : czwarta pielgrzymka do Ojczyzny, 1-9 czerwca 1991 roku. Kraków 1991.
Jan Paweł II. Bogu dziękujcie, ducha nie gaście : czwarta wizyta duszpasterska w Polsce, 1-9 czerwca 1991 roku. Watykan 1991.
Jan Paweł II. "Do końca ich umiłował" : trzecia wizyta duszpasterska w Polsce, 8-14 czerwca 1987 roku. Watykan 1987.
Jan Paweł II. Drugi etap czwartej pielgrzymki do Ojczyzny, 13-16 sierpnia 1991 : Kraków - Wadowice - Częstochowa. Kraków 1991.
Jan Paweł II. Ducha nie gaście : Jan Paweł II w Polsce, 1-9 czerwca 1991. Paryż 1991.
Jan Paweł II. Musicie od siebie wymagać. Poznań 1984.
Jan Paweł II. Na drogach dziejów zbawienia. Watykan 2000.
Jan Paweł II. Nauczanie społeczne : trzecia pielgrzymka do Polski, 8-14 czerwca 1987. Warszawa 1988.
Jan Paweł II. Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja! : Jan Paweł II znów na polskiej ziemi. Watykan 1983.
Jan Paweł II. Pokój Tobie, Polsko : druga pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny : homilie i przemówienia. Warszawa 1984.
Jan Paweł II. Polska 1999 : przmówienia i homilie. Warszawa 1999.
Jan Paweł II. Przemówienia. Homilie : Polska 2 VI 1979 - 10 VI 1979. Kraków 1979.
Jan Paweł II pielgrzym fatimski : dokumentacja fotograficzna. Fatima 1990.
Jan Paweł II w Afryce : 2 V - 12 V 1980, 12 II - 19 II 1982 : przemówienia i homilie. Warszawa 1985.
Jan Paweł II w Polsce 8-14 czerwca 1987 : trzecia pielgrzymka do Ojczyzny. Red. B. Chmiel. Warszawa 1987.
Maliński M. Abym umacniał braci w wierze. Poznań 1987.
Maliński M. Gość w dom. Kalwaria Zebrzydowska 1984.
Maliński M. Gość w dom. Częstochowa 1985.
Maliński M. O was i za was : trzecia wizyta Jana Pawła II w kraju. Wyd. 2. Wrocław 1988.
Maliński M. Pielgrzymka nadziei. Katowice 1985.
Maliński M. Pielgrzymka wielkich nadziei. Warszawa 1985.
Modlitewnik pielgrzyma : z Janem Pawłem II w Archidiecezji Krakowskiej, 4 - 10 czerwca 1997. Kraków 1997.
Moje spotkanie z Papieżem : wspomnienia z drugiej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, 16-23 czerwca 1983. Lublin 1987.
Mówię o was i za was : trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny. Warszawa 1988.
Ojciec Święty Jan Paweł II ponownie w Warszawie. Red. W. Wojdecki. Warszawa 1983.
Pielgrzym pokoju i nadziei. Warszawa 1983.
Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski : przemówienia, dokumentacja. Poznań 1979.
V pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny : przemówienia i homilie. Sandomierz 1997.
VII pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny. Olsztyn 1999.
Piotrowicz G., Kowalski J. S. Jan Paweł II : Pielgrzym w Ojczyżnie. Kraków 2001.
Piotrowicz G., Kowalski J. S. Jan Paweł II : Wielki Jubileusz 2000. Kraków 2001.
Skwarnicki M. Australijska wiosna. Kraków 1988.
Szczęsny J., Smoleński P. Jestem z Wami : III Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, 8-14 czerwca 1987. Warszawa 1987.
W pielgrzymce do ojczystej ziemi : Jan Paweł II w Polsce 2 czerwca - 10 czerwca 1979. Paryż 1980.Do góry