Strona główna
Zbiory
Polecamy
Nowe książki
Linki
 

Biblioteka Parafii Matki Bożej Niepokalanej
w Nowym Sączu

ul. Królowej Jadwigi 44, Dom Parafialny, I piętro, sala 25
Katechetyka. Nauczanie religii. KatechizacjaBłaszczyk A., Gawrecki L. Katecheza w przedszkolu. Kraków 1996.
Bóg z nami : podręcznik dla katechety. Cz. 2, Drugi rok wprowadzenia eucharystycznego.
Red. J. Charytański. Warszawa 1971.
Bóg z nami : podręcznik metodyczny : praca zbiorowa. Cz. 1. Red. W. Kubik, Z. Marek. Kraków 1994.
Bóg z nami : podręcznik metodyczny : praca zbiorowa. Cz. 2. Red. W. Kubik, Z. Marek. Kraków 1995.
Braun-Gałkowska M. W tę samą stronę : książka dla nauczycieli o wychowaniu i lekcjach wychowawczych. Warszawa 1994.
Destang F. Drogi królestwa : życie religijne dzieci poniżej 8 lat. Warszawa 1984.
Dyrektorium ogólne o katechizacji. Poznań 1998.
Gałczyńska W. Mów do nas Panie Jezu : Przygotowanie do spowiedzi i Komunii św. dla dzieci specjalnej troski. Katowice 1975.
Gałczyńska W. Mów do nas Panie Jezu : Przygotowanie do spowiedzi i Komunii św. dla dzieci specjalnej troski. Wyd. 3. Katowice 1988.
Kaszowski M. W stronę miłości : formacja ewangelizacyjno-katechetyczna młodzieży pozaszkolnej. Przemyśl 1995.
Koska W. Wiara i życie chrześcijanina : materiały do katechez. Cz. 2, Chrystus żyjący w swoim kościele. Poznań 1982.
Spotkania z Bogiem w Kościele : materiały katechetyczne dla ucznia II klasy szkół ponadpodstawowych. Red. J. Charytański i in. Katowice 1991.
Spotkania z Bogiem w Kościele : podręcznik metodyczny dla katechety. Red. J. Charytański i in. Warszawa 1991.
Spotkania z Chrystusem : materiały katechetyczne dla ucznia I klasy szkół ponadpodstawowych.
Red. J. Charytański, R. Murawski, A. Spławski. Warszawa 1985.
Szukalski J. Katechezy dla wyższych oddziałów szkoły powszechnej. Cz. 1, O wierze. Potulice 1934.
Szukalski J. Katechezy dla wyższych oddziałów szkoły powszechnej. Cz. 2, O przykazaniach. Potulice 1934.
Szukalski J. Katechezy dla wyższych oddziałów szkoły powszechnej. Cz. 3, O łasce. Potulice 1934.
Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej : praca zbiorowa. Red. R. Murawski. Warszawa 1989.
W tę samą stronę : antologia tekstów dla nauczycieli i uczniów do lekcji wychowawczych. T. 1-2. Warszawa 1994.
"Z gwiazdą ewangelizacji w III tysiąclecie" : katechizacja 2000/2001. Tarnów 2000.
Z wiarą i męstwem św. Wojciecha w nowe tysiąclecie : materiały katechetyczne. Gniezno 1997.
Zaleski W. Nauka Boża : katechezy. T. 1. Poznań 1959.Do góry