Strona główna
Zbiory
Polecamy
Nowe książki
Linki
 

Biblioteka Parafii Matki Bożej Niepokalanej
w Nowym Sączu

ul. Królowej Jadwigi 44, Dom Parafialny, I piętro, sala 25
Teologia pastoralna. Praca duszpasterska. KazaniaAdamek Z. Homiletyka. Tarnów 1992.
Barry W. A., Connolly W. J. Kierownictwo duchowe w praktyce. Kraków 1992.
Berlucchi J. Jak każdy może głosić Ewangelię. Kraków 1995.
Ewangelizacja ludzi pracy : program duszpasterski na rok 1990/91. Red. B. Woźnica, A. Liskowacka. Katowice 1990.
Ewangelizacja młodzieży : program duszpasterski na rok 1991/92. Red. E. Szczotok, A. Liskowacka. Katowice 1991.
Ewangelizacja w tajemnicy i misji Kościoła : materiały formacyjne i homiletyczne w roku duszpasterskim 1994/95 : program duszpasterski na rok 1994/95. Red. E. Szczotok, A. Liskowacka. Katowice 1994.
Lettman R. Na Twoje słowo : rozważania o życiu i posłudze kapłana. Poznań 1990.
Madej A. Bogaci młodością. Wrocław 1989.
Martini C. M. Kapłan wobec Słowa Bożego. Kraków 1996.
Materiały Homiletyczne 211. Papieski jubileusz 2003. Kraków 2003.
Nowak A. Duszpasterstwo głuchoniemych. Tarnów 1983.
Przed przejściem : rozważania o opiece hospicyjnej. Red. M. D. Śpiewakowska, R. Szpakowski. Warszawa 1997.
Przesłanie nadziei : przewodnik dla duszpasterstwa trzeźwości : praca zbiorowa. Red. M. Dziewiecki. Warszawa 1993.
Tarnowski J. Rozmowy o wierze i życiu. Katowice 1989.
Tarnowski J. Siedem lat dialogu. Katowice 1986.
Vanier J. Wspólnota : wybór pism. Kraków 1985.
Woronowski F. Zarys teologii pastoralnej. T. 1. Warszawa 1984.
Woronowski F. Zarys teologii pastoralnej. T. 2. Warszawa 1986.
Woronowski F. Zarys teologii pastoralnej. T. 3. Warszawa 1988.Do góry

Homilie, kazania, rekolekcje.Abbé Pierre. Abbé Pierre woła... Poznań 1958.
Augustyn J. Adamie, gdzie jesteś? : rozważania rekolekcyjne oparte na pierwszym tygodniu Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli. Kraków 1996.
Augustyn J. Daj mi pić : rozważania rekolekcyjne oparte na drugim tygodniu Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli. Kraków 1996.
Augustyn J. W Jego ranach : rozważania rekolekcyjne oparte na trzecim tygodniu Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli. Kraków 1996.
Bednarz M. Bóg wiary i modlitwy : rozważania rekolekcyjne. Wyd. 3. Kraków 1989.
Bossuet J.-B. Wybór pism kaznodziejskich Bossueta. Poznań 1931.
Brzeziński M. Zamyślenia przy ołtarzu : refleksje na temat tekstów biblijnych ze mszy św. : (cykl C). Warszawa 1978.
Bukowski K. Dialogi o życiu z wiary : 50 pogadanek dla młodzieży. Kraków 1979.
Cholewiński A. Chrześcijaństwo ponownie odkrywane : wybór konferencji i homilii wygłoszonych w Radiu Watykańskim w latach 1976-1985.Warszawa 1993.
Crawley-Boevey M. Oblicze miłości : dzieła i pisma. T. 2. Kraków 1968.
Crawley-Boevey M. Oblicze miłości : dzieła i pisma. T. 3. Kraków 1970.
De Mello A. U źródeł : rozważania rekolekcyjne. Kraków 1997.
Dydycz P. A. Tą samą drogą : wybór kazań z lat 1981-1988. Rzym 1989.
Brat Efraim. Rekolekcje dla twardzieli. Kraków 1998.
Frankowski E. Rekolekcje dla ludzi pracy : wygłoszone przez ks. Biskupa Edwarda Frankowskiego w 40 rocznicę Poznańskiego Czerwca w dniach 11-15 grudnia 1996 w kościele Nawiedzenia NMP Poznań-Rataje. Toruń 1997.
Gawinski K. Nowe kazania na niedziele całego roku dla użytku chrześcian wyznania Katolickiego i wygody JJ. XX. Kaznodziejów. T. 1. Wrocław 1834.
Grabowski J. Egzorty niedzielne i świąteczne dla młodzieży szkół powszechnych. Kielce 1938.
Grzegorz I. Homilie na Ewangelie. Warszawa 1969.
Grzybek S. Z obfitości serca mówią usta : homilie na rok C. Kraków 1988.
Hoffsümmer W. O winie w stągwiach : kazania ślubne. Tarnów 2001.
Hojnowski J. Kartki z życia sławnych ludzi. Seria 1, cz. 1. Kraków 1990.
Hojnowski J. Kartki z życia sławnych ludzi. Seria 1, cz. 2. Kraków 1991.
Hołdra K. Eucharystyczna ofiara : konferencje rekolekcyjne. Warszawa 1981.
Kamphaus F. Kamień zaczął się toczyć : słowa pobudzające do wierzenia. Wrocław 1992.
Kolvenbach P. H. Wielkanocna droga : rekolekcje watykańskie. Warszawa 1991.
Kosibowicz E. Christianus sum! : ostatnie rekolekcje wielkopostne głoszone w Warszawie w marcu
1944 r.
Warszawa 1947.
Kozłowski J. Jezus uzdrawia w Eucharystii. Łódź 2000.
Kozłowski J. Nawrócić się aby żyć. Łódź 2000.
Kozłowski J. Życie w Duchu Świętym : podręcznik do ewangelizacji i indywidualnych rekolekcji prowadzących do życia w Duchu Świętym. Łódź 2000.
Kubicki P. F. Żywe słowo na ambonie i poza amboną : praca poświęcona ks. kanonikowi Rajmundowi Mateuszczykowi dziekanowi i proboszczowi w Słupi Nowej pod św. Krzyżem ku uczczeniu jego złotych godów kapłańskich. T. 1, Nauki na wszystkie niedziele i uroczystości Pańskie. Sandomierz 1937.
Kudroń C. Obdarowani łaską : rozważania liturgiczne okolicznościowe. Warszawa 1978.
Kudroń C. Owoc krzyża : rozważania liturgiczne na niedziele okresu wielkanocnego. Warszawa 1974.
Kudroń C. Stał się człowiekiem : rozważania liturgiczne na niedziele Adwentu i po Bożym Narodzeniu.
Warszawa 1973.
Lustiger J.-M. Kazania paryskiego proboszcza. Kraków 1985.
Mikrut J. Jezus jest Królem : rekolekcje intronizacyjne, Kościół pw. Nawiedzenia N.M.P., Poznań-Adwent 1997. Toruń 1998.
Mirski W. Do kogo pójdziemy. Włocławek 1947.
Pietraszko J. Nasze powroty do Chrystusa : rekolekcje wielkopostne. Kraków 2001.
Popiel J. Bóg jest miłością : rozważania rekolekcyjne. Kraków 1990.
Praczyk L. Z świętogórskiej ambony. Gostyń 1987.
Ries J. Lekcje niedzielne : objaśnienia, szkice, homilie. Kraków 1966.
Sitek P. W pogoni za nieskończonością : konferencje apologetyczne wygłoszone w Paryżu r. 1929. Kraków 1930.
Skarga P. Kazania na niedziele i święta całego roku. T. 1. Kraków 1938.
Stroba J. Blask na obliczu Kościoła : propozycje homilii o Kościele. Poznań 1990.
Stroba J. Ewangelizacja w warunkach sekularyzacji : wykłady, listy pasterskie, homilie, przemówienia. Poznań 1988.
Świętokrzyskie kazania radiowe. Cz. 3. Red. J. Dukała. Kraków 1994.
Świętokrzyskie kazania radiowe. Cz. 4. Red. J. Dukała. Kraków 1989.
Świętokrzyskie kazania radiowe. Cz. 5. Red. J. Jachimczak. Kraków 1991.
Świętokrzyskie kazania radiowe. Cz. 6. Red. J. Jachimczak. Kraków 1991.
Tischner J. Na drogach krzyżowych historii : rekolekcje 1982. Polska spowiedź roku 1982 (rekolekcje dla ludzi nauki), polski czas nawiedzenia (rekolekcje dla poszukujących). Rzym 1982.
W Dzień Pański : homilie na niedziele i święta : cykl B : praca zbiorowa. Red. M. Kamiński. Poznań 1984.
W Dzień Pański : homilie na niedziele i święta : cykl C : praca zbiorowa. Red. M. Kamiński. Poznań 1984.
Wróbel R. Niedaleko jesteś od królestwa Bożego... : rekolekcje biblijne na podstawie Mk 11-12.
Kraków 2002.
Wyszyński S. "Idzie nowych ludzi plemię"... : wybór przemówień i rozważań. Poznań 1973.
Wyszyński S. Jedna jest Polska : wybór z przemówień i kazań. Warszawa 1989.
Wyszyński S. W światłach tysiąclecia. Kraków 1961.
Wyszyński S. W światłach tysiąclecia. Wyd. 2. Kraków 1981.
Wyszyński S. Z królewskiego Krakowa. Warszawa 1992.
Wyszyński S. Z rozważań nad kulturą ojczystą. Poznań 1979.
Zawierzcie mi całkowicie : kazania ojców franciszkanów Tomislava Vlašća i Slavko Barbarića
w Medjugorje (styczeń - czerwiec 1985).
Kraków 1990.
Żurek A. Z Chrystusem, za przykładem Maryi, w nowe tysiąclecie: rozważania na nabożeństwa majowe oparte na liście Jana Pawła II Novo millennio ineunte. Tarnów 2001.Do góry