Strona główna
Zbiory
Polecamy
Nowe książki
Linki
 

Biblioteka Parafii Matki Bożej Niepokalanej
w Nowym Sączu

ul. Królowej Jadwigi 44, Dom Parafialny, I piętro, sala 25
Kościół chrześcijański wobec różnych zagadnieńAlmanach katolicki. 2016.
Bardecki A. Kościół epoki dialogu. Kraków 1966.
Bardecki A. Kościół epoki dialogu. Cz. 2, Przełom. Kraków 1971.
Bea A. Rozważania o rodzinie ludzkiej. Kraków 1967.
Boniecki A. Notes. Kraków 1977.
Boniecki A. Rozmowy niedokończone. Kraków 1974.
Chrześcijańska myśl społeczna na emigracji. Red. Z. Tkocz. Londyn 1991.
Cupiał D. Na drodze ewangelizacji i ekumenii : Ruch Światło-Życie w służbie jedności chrześcijan. Lublin 1996.
Deklaracja Abyśmy byli świadkami Chrystusa, który nas wyzwolił. Warszawa 1992.
Dąbrowski E. Sobór Watykański II a biblistyka katolicka. Poznań 1967.
Dobraczyński J. ...byśmy ten Pański dźwignęli świat. Kraków 1980.
Fesquet H. Katolicyzm jutra. Kraków 1964.
Gąsior S. Regulacja stosunków pomiędzy Kościołem i państwem w konkordatach polskich z 1925 i 1993 r. : studium porównawcze. Kraków 2000.
Golicka-Jabłońska M. Pokój dla Jerozolimy. Warszawa 1994.
Guitton J. Kościół współczesny. Warszawa 1965.
Hébrard M. Charyzmatycy : zarys historii Odnowy w Duchu Świętym : fakty, postacie, wydarzenia, wspólnoty. Kraków 1994.
Kania K. ...aby człowiek żył. Warszawa 1972.
Kania K. Reportaż z nieba i ziemi. Warszawa 1969.
Katolicyzm A-Z : praca zbiorowa. Red. Z. Pawlak. Poznań 1982.
Kijowski A. Tropy. Poznań 1986.
Kominek B. Kościół po Soborze. Paryż 1969.
Kościół polski na przełomie 2000 roku. Red. T. Wołek. Warszawa 1987.
Kościół w służbie człowieka : praca zbiorowa. Red. W. Turek, J. Mariański. Olsztyn 1990.
Kościół w świetle Soboru : praca zbiorowa. Red. H. Bogacki, S. Moysa. Poznań 1968.
Krajski S. Polska, Kościół, "święta" demokracja. Warszawa 1996.
Lelong M. O dialog z niewierzącymi. Paryż 1967.
Lewandowski J. Naród w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa 1982.
Lubac H. Medytacje o Kościele. Kraków 1997.
Łuczak H. "Moherowe berety". Wrocław 2007.
Markiewicz S. Współczesne chrześcijaństwo w Polsce. Warszawa 1967.
Myers R. Nawróceni na katolicyzm. Gdańsk 1995.
Nagy S. Kościół na drogach jedności. Wrocław 1985.
Nauczanie społeczne Kościoła - dokumenty : od Jana XXIII do Jana Pawła II. Warszawa 1981.
Nauka Soboru Watykańskiego II : (w zarysie). Poznań 1975.
Neopogaństwo : nowe czasy - stare idee. Red. J. Królikowski. Poznań 2001.
Nowak J. R. Walka z Kościołem : wczoraj i dziś. Szczecinek 1999.
Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich : materiały i dokumenty. Wyd. 2. Warszawa 1966.
Otrzymacie Jego moc : o odnowie w Duchu Świętym. Wyd. 2. Poznań 1986.
Ozorowski E. Kościół : zarys eklezjologii katolickiej. Wrocław 1984.
Pamięć i pojednanie : Kościół i winy przeszłości : dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej 2000. Kraków 2000.
Prasa, radio, telewizja, film w nauczaniu Kościoła : antologia tekstów źródłowych. Warszawa 1992.
Radio Maryja. Red. D. T. Lebioda. Toruń 1995.
Ratzinger J. Sól ziemi : chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci : z kardynałem rozmawia Peter Seewald. Kraków 1998.
Religijność ludowa : ciągłość i zmiana : praca zbiorowa. Red. W Piwowarski. Wrocław 1983.
Rzeszewski M. Budowniczowie pomostów pilnie poszukiwani. Poznań 1984.
Skowronek A. Światła ekumenii : spotkania z teologią. Warszawa 1984.
Sobór Watykański II. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym. Wrocław 1986.
Sobór Watykański II : konstytucje, dekrety, deklaracje : tekst polski. Wyd. 2. Poznań 1968.
Strzeszewski C. Katolicka nauka społeczna. Lublin 1994.
Tokarczuk I. Moc i wytrwałość. Kraków 1988.
Turowicz J. Chrześcijanin w dzisiejszym świecie. Kraków 1963.
Ubogich zawsze mieć będziecie... Kraków 1999.
Vlk M. Europa pogańska czy chrześcijańska? : miłość drogą do jedności. Katowice 1997.
W nurcie zagadnień posoborowych : praca zbiorowa. Red. B. Bejze. Warszawa 1967.
W nurcie zagadnień posoborowych : praca zbiorowa. T. 2. Red. B. Bejze. Warszawa 1968.
W nurcie zagadnień posoborowych : praca zbiorowa. T. 3. Red. B. Bejze. Warszawa 1969.
W nurcie zagadnień posoborowych : praca zbiorowa. T. 4. Red. B. Bejze. Warszawa 1970.
Wojtyła K. U podstaw odnowy : studium o realizacji Vaticanum II. Wyd. 2. Kraków 1988.
Woźniakowski J. Laik w Rzymie i w Bombaju. Kraków 1965.
Wyszyński S. Kobieta w Polsce współczesnej. Poznań 1978.
Wyszyński S. Kościół w służbie narodu : nauczanie Prymasa Polski czasu odnowy w Polsce, sierpień 1980 - maj 1981. Rzym 1981.
Wyszyński S. Miłość i sprawidliwość społeczna : rozważania społeczne. Poznań 1993.
Zabłocki J. Kościół i świat współczesny : wprowadzenie do soborowej konstytucji pastoralnej "Gaudium et spes". Kraków 1967.
Zalewski D. Radio Maryja w ogniu propagandy. Kielce 2001.
Życie i Myśl. Numer specjalny zawierający dokumenty Soboru Watykańskiego II : konstytucje, dekrety, deklaracje. Warszawa 1967.
Żurowski M. Współuczestnictwo kościelne : "Ius ad Communionem". Wyd. 2. Kraków 1984.Do góry