Strona główna
Zbiory
Polecamy
Nowe książki
Linki
 

Biblioteka Parafii Matki Bożej Niepokalanej
w Nowym Sączu

ul. Królowej Jadwigi 44, Dom Parafialny, I piętro, sala 25
Liturgia. Ceremonie publiczne. PielgrzymkiBarbarić S. Przeżywajcie Mszę świętą sercem. Kraków 1997.
Berger R. Mały słownik liturgiczny. Poznań 1990.
Chelini J., Branthomme H. Drogi Boże : historia pielgrzymek chrześcijańskich. Warszawa 1996.
Czym jest dla mnie Msza święta? : ankieta Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Warszawie. Warszawa 1988.
Diecezjalne dziękczynienie za kanonizację Urszuli Ledóchowskiej. Tarnów 2004.
Fros H. Wprowadzenie do mszy o świętych. Cz. 1-3. Warszawa 1980-1982.
Góra J. Dopokąd idę. Poznań 1983.
Henel A. Zaproszenie do liturgii. Kraków 1992.
Hymny brewiarza i sekwencje mszału. Przekł. Leopold Staff. Warszawa 1962.
Jojczyk S. Stąpałem po śladach Chrystusa. Ząbki 2003.
"Karmię Was tym, czym sam żyję" : Ojcowie Kościoła prowadzą przez święta roku kościelnego.
Kraków 1982.
Komentarz biblijny i homiletyczno-liturgiczny do niedzielnych i świątecznych czytań mszalnych : cykl A : praca zbiorowa. Red. J. Stroba. Warszawa 1975.
Komentarze biblijne do czytań mszalnych : rok A : praca zbiorowa. Red. J. Homerski. Lublin 1981.
Komentarze biblijne do czytań mszalnych : rok B : praca zbiorowa. Red. S. Łach. Lublin 1981.
Komentarze biblijne do czytań mszalnych : rok C : praca zbiorowa. Red. S. Łach. Lublin 1981.
Komentarze biblijne do czytań mszalnych : święta : praca zbiorowa. Red. J. Homerski. Lublin 1981.
Konwent C. Eklezjalny wymiar pielgrzymek. Porąbka Uszewska 2001.
II Krajowy Kongres Eucharystyczny, 8-14 czerwca 1987 : pomoce liturgiczne dla parafii. Poznań 1987.
II Krajowy Kongres Eucharystyczny : pomoce teologiczno-duszpasterskie dla parafii. Poznań 1987.
Krzemiński J. Nabożeństwa i modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kraków 1995.
Kudroń C. Światło szarych dni : rozważania liturgiczne na dni powszednie całego roku. Wyd. 2. Warszawa 1984.
Lekcjonarz mszalny. T. 3, Okres zwykły. Od 1 tygodnia zwykłego do 11 tygodnia zwykłego. Poznań 1974.
Loska T. Wszystkie moje źródła są w Tobie : nabożeństwa eucharystyczne, godziny święte - spotkania modlitewne. Kraków 1992.
Marana tha : przyjdź nasz Panie : praca zbiorowa. Red. B. Mokrzycki. Kraków 1973.
s. Maria Renata od Chrystusa. Vivere cum Ecclesia : rozważania liturgiczne na poszczególne okresy i święta roku kościelnego. T. 1-2. Wyd. 2. Kraków 1958.
Metanoeite! Nawracajcie się! : praca zbiorowa. Red. B. Mokrzycki. Kraków 1976.
Moreau Y. Odkrywam tajemnice Mszy świętej. Poznań 1990.
Mroczkowski P. Znaki na głębiach : eseje wokół liturgii. Warszawa 1957.
Nadolski B. Ukochać Mszę świętą. Wyd. 2. Warszawa 1987.
Niewęgłowski W. A. Od słowa do milczenia : scenariusze liturgiczne. Częstochowa 1982.
Oremus : teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień (rok B) : marzec/kwiecień 2006. Warszawa 2006.
"Pamiątka Pana" w Ziemi Świętej. Wybór tekstów i oprac. J. Janicki. Poznań 1993.
Pan błogosławiony na wieki : celebracje i modlitwy na Rok Święty. Katowice 2000.
Parsch J. P. Rok liturgiczny. T. 1, Okres Bożego Narodzenia. Wyd. 2. Poznań 1958.
Parsch J. P. Rok liturgiczny. T. 2, Okres wielkanocny. Wyd. 2. Poznań 1958.
Parsch J. P. Rok liturgiczny. T. 3, Okres po zesłaniu Ducha Świętego. Wyd. 2. Poznań 1958.
Pascha nostrum : wieczerza Pańska w życiu wspólnoty wiernych : praca zbiorowa. Red. J. Charytański. Poznań 1966.
Podręczny mszał z lekcjonarzem na okres letni od 24 VI do 26 IX 1993 roku. Poznań 1993.
Przewodnik po pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę. Red. Z. Kras, J. Gąsawska. Tarnów 2000.
Rivas C. Msza święta : świadectwo Cataliny. Kraków 2015.
Roguet A. M. Msza święta dzisiaj. Kraków 1972.
Sczaniecki P. Msza po staremu się odprawia. Kraków 1967.
Staniek E. W trosce o umiłowanie Eucharystii : (listy do młodego kapłana). Kraków 1987.
Szczepaniec S. Choralista : drugi rok formacji Zespołów Służby Liturgicznej. Kraków 1982.
Świerzawski W. Mysterium Christi : Chrystus obecny w liturgii i życie chrześcijańskie. Kraków 1975.
Świerzawski W. Panie, pokaż nam Ojca : mistyka zakorzeniona w liturgii. Kraków 1988.
Vermeersch A. Nabożeństwo do Najśw. Serca Jezusa : w praktyce i w teorii. Wyd. 7. Kraków 1933.
Wierusz-Kowalski J. Liturgika. Wyd. 2. Warszawa 1956.
Wprowadzenie do liturgii : praca zbiorowa. Poznań 1967.
Wysocki J. Rytuał rodzinny : (aby rodzina była bardziej Kościołem). Wyd. 3. Olsztyn 1983.
Wysocki J. Rytuał rodzinny : (aby rodzina była bardziej Kościołem). Wyd. 9. Olsztyn 1990.
Zakrzewski K. Chrystus źródło miłości. Marki-Struga 1991.
Zawierzyliśmy miłości : praca zbiorowa. Cz. 1, Kult najświętszego Serca Jezusowego w życiu Kościoła. Red. B. Mokrzycki. Kraków 1972.
Zawierzyliśmy miłości : praca zbiorowa. Cz. 2, Spotkania z Bogiem - miłością w Chrystusie i w Kościele. Red. B. Mokrzycki. Kraków 1972.
Zawierzyliśmy miłości : praca zbiorowa. Cz. 3, Spotkania z Bogiem - miłością w Chrystusie i w Kościele : pomoce duszpasterskie. Red. B. Mokrzycki. Kraków 1972.Do góry