Strona główna
Zbiory
Polecamy
Nowe książki
Linki
 

Biblioteka Parafii Matki Bożej Niepokalanej
w Nowym Sączu

ul. Królowej Jadwigi 44, Dom Parafialny, I piętro, sala 25
Mariologia. Objawienia Maryjne. SanktuariaAdamek Z. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu. Tarnów br.
Ayala V. Z Maryją na modlitwie : 31 nabożeństw maryjnych. Warszawa 1989.
Bania Z., Golonka J., Kobielus S. Jasna Góra : przewodnik. Warszawa 1984.
Bania Z., Kobielus S. Jasna Góra. Wyd. 3. Warszawa 1983.
Barbarić S. Naśladuj mnie sercem : duchowo-liturgiczno-pastoralny przewodnik medziugorskiego pielgrzyma. Kraków 1998.
Bargieł F. Nowosądeckie Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia : przewodnik. Kraków 1993.
Bednarz M. Łaskami słynący obraz Matki Bożej Pocieszenia w jezuickim kościele Świętego Ducha w Nowym Sączu. Kraków 1993.
o. Bernard od Matki Bożej. Bez zmazy... : rozważania o Matce Bożej. Kraków 1948.
o. Bernard od Matki Bożej. Najboleśniejsza : rozważania. Kraków 1939.
Bernardo A. Co zdarzyło się w Lourdes? Warszawa 1994.
Biała Armia : apostolat fatimski dla dzieci. Red. M. Drozdek. Warszawa 1996.
Bobulski S. Sobolów : Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Wybawicielki z Mąk Czyśćca przez Święty Różaniec. Sobolów 1990.
Borelli A. Fatima : orędzie tragedii czy nadziei? Warszawa 1995.
Borelli A. Fatima : orędzie tragedii czy nadziei? Kraków 2001.
Bubalo J. Tysiąc spotkań z Matką Bożą : o objawieniach w Medziugorju opowiada Vicka, najstarsza z Widzących Wyd. 3. Kraków 1993.
Budzyński S. Tajemnica objawień w Medjugoriu. Warszawa 1989.
Bulzak J. Uczczona po królewsku : koronacja obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Nowym Sączu.
Kraków 2013.
Chabiński S. Z Tobą, Maryjo! : fatimskie rozważania. Ząbki 1995.
Cieślak L. Ofiarowanie Polski Niepokalanemu Sercu Marii. Poznań 1946.
Drozd J. Maryja Matka Boga i Matka nasza. Warszawa 1989.
Drozd J. Maryja w roku kościelnym. Kraków 1983.
Drozd J. Orędzie Niepokalanej : historia i sens objawień fatimskich. Wyd. 2. Kraków 1990.
Dziubaczka K. Maryjo, Okulicka Pani, módl się za nami. Okulice 2012.
Dziubaczka K. Maryjo, Okulicka Pani, módl się za nami : rozważania na nabożeństwa majowe. Tarnów 2012.
o. Elizeusz. ABC osobistego oddania się Maryi : (dla duchowieństwa i wiernych). 1992.
s. Emmanuel. Medjugorie : lata 90 - triumf serca. Kraków 1997.
s. Emmanuel. Najpiękniejsza Msza mojego życia. Warszawa 2002.
Faustyna Kowalska. Jestem wam Matką z niezgłębionego miłosierdzia Boga. Częstochowa 1995.
Felici I. Fatima. Warszawa 1990.
Gawron K. Lourdes : przewodnik pielgrzyma. Paryż 1987.
Girard A., Girard G., Bubalo J. Błogosławiona ziemia : świadectwa. Kraków 1991.
Gogacz M. Dzień z Matką Bożą. Warszawa 1986.
Góra J. Matka Niezawodnej Nadziei. Jamna 2003.
Góral K. Maryjnym szlakiem : sanktuaria świata. Tarnów 1996.
Gratia Plena : studia teologiczne o Bogurodzicy : praca zbiorowa. Red. B. Przybylski. Poznań 1965.
Haffert J. M. Spotkania ze świadkami. Warszawa 1991.
Haffert J. M. Świadkowie Cudu Słońca. Wyd. 2. Kraków 2008.
Hildebrand W. Życie Matki Bożej. Kraków 1995.
Ilibagiza I., Erwin S. Matka Boża z Kibeho : z serca Afryki do całego świata. Warszawa 2009.
Jan Paweł II. Cały Twój : modlitwy i rozważania Maryjne Jana Pawła II. Warszawa 1983.
Jan Paweł II. Maryja Matka zawierzenia : teksty wybrane. Częstochowa 1986.
Jan Paweł II. Tobie Maryjo zawierzam. Cz. 3, Modlitwy i akty zawierzenia Matce Bożej 1988-1990.
Bergamo 1991.
Jej zawierzył Kościół i naród . Wybór W. Moroz. Kraków 1984.
Jongen H. Tajemnica Fatimy. Jasło 1946.
Jongen H. Tajemnica Fatimy. Wyd. 4. Warszawa 1991.
Jędraszewski M. Znak niezawodnej nadziei. Poznań 1994.
Kaczyński A. A. Nabożeństwo Trzech Pozdrowień Anielskich kotwicą ratunku i kluczem do nieba. Marki-Struga 1993.
Kornobis J. U ołtarza Marii : czytania na miesiąc maj. Kielce 1948.
Kozłowski J. Z Maryją w życie w Duchu Świętym. Łódź 2000.
Kraljević S. Pielgrzymka pokoju. Kraków 1991.
Kraljević S. Pielgrzymka pokoju : żyć orędziami Matki Bożej z Medjugoria : życie jako nieustanna pielgrzymka. Kraków 1993.
Krężel E. W hołdzie Matce Bożej Juścieńskiej : szkice historyczno-pastoralne. Tarnów 1992.
Królowa Tatr. Poznań 1987.
Kuc W. Triumf Marji Królowej różańca świętego. Bochnia 1934.
Läpple A. Maryja w wierze i życiu Kościoła. Warszawa 1991.
Lasserre H. Niepokalana z Lurd. Wyd. 2. Niepokalanów 1957.
Lassus A. Sekret Matki Bożej z La Salette o czasach ostatecznych : La Salette i Fatima. Wyd. 3. Warszawa 2003.
Laurentin R., Rupcić L. Czy Matka Boża naprawdę ukazuje się w Medziugorju? : niecierpiące zwłoki posłanie dane światu w kraju komunistycznym. Paryż 1984.
Ljubicić P. Wołanie Królowej Pokoju : Medziugorje. Kraków 1995.
Ljubić M., Castella A. Miedziugorje : ostatnie wezwanie do modlitwy i nawrócenia. Warszawa 1995.
Łaszewski W. Cudowna kartka z Lourdes. Szczecinek 2006.
Łaszewski W. Cudowny medalik : klucz do skarbnicy łask. Wyd. 3. Częstochowa 2004.
Łaszewski W. Cudowny medalik : klucz do skarbnicy łask. Wyd. 4. Częstochowa 2005.
Makulski E. Historia Sanktuarium. Licheń 1982.
Makulski E. Pierwsza Msza Święta w Bazylice Licheńskiej. Wrocław 2001.
Makulski E. Sanktuarium Maryjne w Licheniu. Licheń 1984.
Maliński M. Czarna Madonna. Poznań 1985.
María de Jesús de Ágreda. Mistyczne Miasto Boże czyli Żywot Matki Boskiej. Wyd. 3. Warszawa 1995.
María de Jesús de Ágreda. Mistyczne Miasto Boże czyli Żywot Matki Boskiej. Warszawa 2013.
Martyński K. W lipińskim kościele Maryi tron się wznosi. Lipinki 1992.
Maryja w tajemnicy Chrystusa : praca zbiorowa. Red. S. C. Napiórkowski, S. Longosz. Niepokalanów 1997.
Maryja wspomożenie wiernych : studium dogmatyczno-historyczne : praca zbiorowa. Red. S. Pruś. Warszawa 1986.
Matka Boska w życiu i twórczości wielkich Polaków : praca zbiorowa. T. 1. Red. T. Herrmann. Warszawa 1995.
Matka Boża do kapłanów swoich najmilszych synów. Mediolan 1979.
Matka Boża przynagla : praca zbiorowa. Red. W. Moroz. Warszawa 1987.
Matka Boża przynagla : praca zbiorowa. Red. W. Moroz. Warszawa 1992.
Matka Boża w moim życiu. Wyd. 4. Kraków 1992.
Matka Boża w naszej rodzinie. Kraków 1987.
Meisner J. Odtąd błogosławią mnie wszystkie pokolenia. Wrocław 1999.
Melotti L. Maryja, Matka żyjących : zarys mariologii. Niepokalanów 1993.
Miedziugorje : Matka Boska, królowa pokoju. Nr 14, 3 kwartał 1989. Wiedeń 1989.
Najstarsze historie o częstochowskim obrazie Panny Maryi : XV i XVI wiek. Warszawa 1983.
Napiórkowski S. C. Matka naszego Pana : (problemy - poszukiwania - perspektywy). Tarnów 1992.
Napiórkowski S. C. Matka Pana : (problemy - poszukiwania - perspektywy). Niepokalanów 1998.
Nicolas A., Dąbrowski E. Życie Maryi Matki Bożej. Warszawa 1954.
Niepokalana czystsza od aniołów. Kraków 2010.
Nijak Z. Łaski uproszone w Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej w Tarnowie na Burku. Tarnów 1994.
Nosicielka ducha, Pneumatofora : materiały z Kongresu Mariologicznego, Jasna Góra, 18-23 sierpnia 1996 r. Red. J. Wojtkowski, S. C. Napiórkowski. Lublin 1998.
Nowenna do Matki Bożej Saletyńskiej. Kuźnica Czarnkowska 1987.
Obecność i działanie Bogarodzicy w znaku jasnogórskiego obrazu. Jasna Góra 1982.
Odell C. M. Ci, którzy Ją widzieli : objawienia maryjne. Gdańsk 1995.
Otwieramy przed Tobą polskie drogi : kronika peregrynacji. Ząbki 1997.
Pani z nieba wzywa : praca zbiorowa. Red. W. Moroz. Warszawa 1987.
Panna wierna : rozważania o Matce Bożej. Jasna Góra 1957.
Pannet R. Objawienia maryjne w świecie współczesnym. Wyd. 2. Kraków 1994.
Paweł VI. Jak czcić Matkę Bożą? : adhortacja apostolska papieża Pawła VI Marialis cultus o należytym kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najświętszej Maryi Panny. Niepokalanów 1984.
Petrisko T. W. Ostatnia Krucjata. Wrocław 2004.
Piskorz J. Bogarodzica : nauki o Najświętszej Pannie na maj i inne nabożeństwa marjańskie. T. 2.
Tarnów 1927.
Podgórnik-Kęder Iwona, Józefiak J. Sanktuarium maryjne w Zielenicach. Warszawa 1993.
o. Prokop. Matka Bolesna : wzór dla cierpiących. Nowy Sącz 1895.
Promienie Pośredniczki Łask. Wyd. 2. Kraków 1993.
Raba J. Matka Bolesna. Bytom 1974.
Rozważania na Rok Maryjny : święta Matki Bożej. Warszawa 1987.
Rozważania o Matce Bożej z La Salette : (jubileusz 150 lat objawienia - 19 IX 1846). Red. F. Przybycień. Rzeszów 1996.
Rycerstwo Niepokalanej a cudowny medalik. Red. R. M. Żuber. Niepokalanów 1992.
Ryszka C. Medziugorje. Wrocław 1989.
Ryszka C. Od Ostrej Bramy po Fatimę. Kraków 1989.
Ryszka C. Od Ostrej Bramy po Fatimę. Wyd. 2. Bytom 1996.
Ryszka C. Spotkanie z Licheniem : przewodnik po Sanktuarium. Warszawa 1993.
Salmiech C. Piękna Pani : historia zjawienia Matki Bożej Płaczącej na górze La Salette we Francji. Kraków 1984.
Salvatoris Mater : kwartalnik mariologiczny. R. 1-16. Licheń Stary 1999-2014.
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem : przewodnik. Warszawa 2000.
Sanktuarium Pani Jazłowieckiej. Szymanów 1988.
Scharf G. Fatima wciąż aktualna : orędzie i jego zwiastuni. Wyd. 2. Poznań 1995.
Scheffczyk L. Obietnica pokoju : rozważania teologiczne wokół orędzia fatimskiego. Poznań 1995.
Schlink B. Maryja - Matka Jezusa i Jej droga. Kraków 1983.
Schrijvers J. Moja Matka. Niepokalanów 1947.
Siostra Łucja mówi o Fatimie : (wspomnienia siostry Łucji). Wyd. 2. Fatima 1980.
Sorg A. Fatima : światło dla świata. Wyd. 2. Poznań 1995.
Sroka A. Sanktuarium Matki Boskiej Wielickiej. Jarosław 1989.
Thurian M. Maryja - Matka Pana, figura Kościoła. Warszawa 1990.
Tindal-Robertson T., Łaszewski W. Fatima, Kościół i trzecie tysiąclecie. Warszawa 1995.
Ukleja R. Łzy Maryi : objawienia i cuda maryjne wczoraj i dziś. Warszawa 2000.
Weible W. Listy z Miedziugorja. Kraków 1992.
Wilczyński K. Znak na niebie. Kraków 1947.
Wilczyński K. Znak na niebie. Wyd. 4. Kraków 1986.
Wilczyński K. Znak na niebie. Wyd. 5. Kraków 1991.
Wojtczak A. Nauczycielka życia : kazania maryjne. Warszawa 1985.
Woroniecki J. Macierzyńskie serce Maryi : rozważania o Jej pośrednictwie na tle Ewangelii i Dziejów Apostolskich. Poznań 1946.
Wójcik I. M. Podręcznik Rycerstwa Niepokalanej. Niepokalanów 1984.
Wyszyński S. Głos z Jasnej Góry. Wyd. 2. Warszawa 1986.
Wyszyński S. "Jestem przy Tobie..." : (Apele Jasnogórskie). Miejsce Piastowe 1983.
Wyszyński S. Maryja w tajemnicy Kościoła. Warszawa 1988.
Wyszyński S. Wszystko postawiłem na Maryję. Paryż 1980.
Z dawna Polski Tyś Królową : przewodnik po sanktuariach maryjnych, koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1983. T. 1-2. Szymanów 1983.
Z dawna Polski Tyś Królową : przewodnik po sanktuariach maryjnych, koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1983. Szymanów 1984.
Z dawna Polski Tyś Królową : przewodnik po sanktuariach maryjnych, koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1996. Szymanów 1990.
Z dawna Polski Tyś Królową : przewodnik po sanktuariach maryjnych, koronowane wizerunki Matki Bożej 1717-1996. Wyd. 4. Szymanów 1996.
Z Licheńskiej Księgi Łask : łaski otrzymane za przyczyną Matki Bożej Licheńskiej w latach 1981-1991. Warszawa 1992.
Z Licheńskiej Księgi Łask : łaski otrzymane za przyczyną Matki Bożej Licheńskiej w latach 1981-1991.
Cz. 2.
Warszawa 1993.
Zawieyski J. Ave Maria : rozważania o Matce Bożej. Poznań 1958.Do góry