Strona główna
Zbiory
Polecamy
Nowe książki
Linki
 

Biblioteka Parafii Matki Bożej Niepokalanej
w Nowym Sączu

ul. Królowej Jadwigi 44, Dom Parafialny, I piętro, sala 25
Pamiętniki, wspomnienia - relacje osobisteAlsop S. Odroczenie egzekucji : rodzaj pamiętnika. Warszawa 1982.
Bidwell G. Ani chwili nudy : autobiografia. Katowice 1976.
Bielatowicz J. Książeczka. Londyn 1961.
Bielatowicz J. Książeczka. Opowiadania starego kaprala. Warszawa 1986.
Błeszyński K. O mnie i nie o mnie. Wyd. 2. Łódź 1963.
Boegli L. "Avanti" : listy z podróży naokoło świata. Lwów 1908.
Brandstaetter R. Kroniki Assyżu. Wyd. 4. Warszawa 1976.
Brycht A. Raport z Monachium. Warszawa 1967.
Brycht A. Raport z Monachium. Wyd. 3. Warszawa 1968.
Budrewicz O. Romans Morza Karaibskiego. Warszawa 1962.
Budziaszek J. Dzienniczek perkusisty. Warszawa 1995.
Budziaszek J. Dzienniczek perkusisty II. Warszawa 1997.
Cazin P. Humanista na wojnie. Warszawa 1957.
Dickinson E. List do świata. Kraków 1994.
Dobraczyński J. Notatnik podróżny. Warszawa 1955.
Dobraczyński J. Tylko w jednym życiu : wspomnienia. Wyd. 2. Warszawa 1977.
Fedorowicz T. Cena wolności. Kraków 1975.
Florczak Z. Buluba - opowieść o wiosce trędowatych w Ugandzie. Poznań 1994.
Frossard A. Istnieje inny świat. Wrocław 1988.
Gdy byliśmy literą P : wspomnienia wywiezionych na przymusowe roboty do III Rzeszy.
Wybór Z. Bigorajska, W. Pietruczuk-Kurkiewiczowa. Warszawa 1968.
Gołubiew A. Największa przygoda mego życia : lata nad "Bolesławem Chrobrym". Kraków 1981.
Gołubiew A. Poszukiwania. Kraków 1960.
Goryczewa T. Człowiek ustawicznie szuka szczęścia : dziennik z podróży. Wrocław 1991.
Grzesiuk S. Na marginesie życia. Wyd. 5. Warszawa 1982.
Grzesiuk S. Pięć lat kacetu. Wyd. 8. Warszawa 1978.
Grzymała Siedlecki A. Rozmowy z samym sobą. Kraków 1972.
Grzymała Siedlecki A. Sto jedenaście dni letargu. Wyd. 2. Kraków 1966.
Herling-Grudziński G. Inny świat : zapiski sowieckie. Warszawa 1989.
Hourdin G. Nie zawinione nieszczęście. Warszawa 1978.
Iwaszkiewicz J. Podróże do Polski. Warszawa 1977.
Jankowski S. Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie : wspomnienia 1939-1946. T. 2.
Wyd. 3. Warszawa 1988.
Kielar w. Anus mundi : wspomnienia oświęcimskie. Kraków 1972.
Kocwa E. Ucieczka z Ravensbrück. Kraków 1969.
Korolewicz-Waydowa J. Sztuka i życie : mój pamiętnik. Wyd. 2. Wrocław 1969.
Koźniewki K. Przez dziesięć wojen. Kraków 1947.
Kret J. Ostatni krąg. Kraków 1973.
Księga tarnowskich wspomnień. Tarnów 1989.
Kuncewiczowa M. Fantomy. Wyd. 4. Warszawa 1975.
Kuncewiczowa M. Listy do Jerzego. Warszawa 1988.
Kuncewiczowa M. Natura. Warszawa 1975.
Lata patykiem pisane : wspomnienia alkoholików. Wyd. 2. Warszawa 1974.
Maj J. Na drogach do piekieł : przez kraje, morza i Monte Cassino. Kraków 1973.
Majewski A. Wojna, ludzie i medycyna. T. 1-2. Lublin 1960.
Malczewski K. Ze wspomnień śląskich. Warszawa 1958.
Mauriac F. Burza cichnie o zmierzchu. Wyd. 2. Warszawa 1972.
Meer de Walcheren P. Dziennik nawróconego. Kraków 1983.
My deportowani : wspomnienia Polaków z więzień, łagrów i zsyłek w ZSRR. Wybór B. Klukowski. Warszawa 1989.
Ogorodnikow P. Dziennik więźnia : 1862-1863. Warszawa 1986.
Ojczyznę wolną racz wrócić : męczeńska droga Polaków po drugiej wojnie światowej. Warszawa 1998.
Ossendowski A. F. Od szczytu do otchłani. Łomianki 2010.
Oświęcim w oczach SS : Höss, Broad, Kremer. Oświęcim 1972.
Papini G. Powtórne narodziny. Warszawa 1965.
Pawlak Z. Przeżyłem... Warszawa 1969.
Pepys S. Dziennik Samuela Pepysa. T. 1-2. Wyd. 4. Warszawa 1978.
Philipe A. Chwila westchnienia. Warszawa 1968.
Podlaski S. Piekło na raty. Warszawa 1979.
Ponad ludzką miarę : wspomnienia operowanych z Ravensbrück. Red. H. Klimek. Warszawa 1968.
Przybylska W. Cząstka mego serca : pamiętnik z lat wojny. Wyd. 2. Warszawa 1969.
Przybylska W. Cząstka mego serca : pamiętnik z lat wojny. Wyd. 3. Warszawa 1985.
Reagan N. Moja kolej : wspomnienia Nancy Reagan. Katowice 1991.
Romanowski Z. Ku Bogu i człowiekowi. Lublin 1995.
Romer E. Geograf trzech epok : wspomnienia o ojcu. Warszawa 1985.
Rowecka-Mielczarska I. Ojciec : wspomnienia córki gen. Stefana Grota-Roweckiego. Warszawa 1985.
Ruman E. Miasto marzeń. Pelplin 2015.
Rzepecki W. M. Skalpel ma dwa ostrza. Wyd. 2. Wrocław 1973.
Siedem dni tygodnia : [wybór odpowiedzi na ankiety Życia Warszawy z 1964 r.: Twój dzień powszedni, Jak spędzasz niedzielę?]. Wybór M. Parzyńska. Warszawa 1965.
7 dni życia : [konkurs Spodka]. Kraków 1965.
Solski L. Wspomnienia : 1893-1954. Kraków 1956.
Starowieyska-Morstinowa Z. Patrzę i wspominam. Kraków 1965.
Starowieyska-Morstinowa Z. Patrzę i wspominam. Wyd. 2. Kraków 1982.
Strumph-Wojtkiewicz S. Wbrew rozkazowi : wspomnienia oficera prasowego 1939-1945. Wyd. 4. Warszawa 1968.
Strzelewicz K. Zapis : opowieść Aleksandra Kulisiewicza. Kraków 1984.
Szczypiorski A. Z notatnika stanu wojennego. Poznań 1989.
Tada J. E. Krok dalej. Wyd. 2. Kraków 1988.
Toczek E. Wspomnienia syberyjskiego zesłańca. Warszawa 1989.
Ułamek G. Pięć okien czyli Próby złapania świeżego oddechu : rozmowy z: Janem Pospieszalskim, Muńkiem Staszczykiem, bp. Janem Chrapkiem, Januszem Yaniną Iwańskim, ks. Waldemarem Sondką. Kraków 2002.
Urbanowicz W. Początek jutra. Kraków 1966.
Vincenz S. Z perspektywy podróży. Kraków 1980.
Wałęsa L. Droga nadziei. Kraków 1989.
Wardell H. Bez paszportu i dewiz : wspomnienia 1939-1947. Wyd. 2. Warszawa 1975.
Wasilewski Z. Obyś żył w ciekawych czasach : z pamiętnika adiutanta (1939-1945). Warszawa 1958.
Wlazłowski Z. Przez kamieniołomy i kolczasty drut. Kraków 1974.
Wspomnienia Opolan. Warszawa 1960.
Wspomnienia sądeckich Sybiraków. Nowy Sącz 2005.
Za to groziła śmierć : Polacy z pomocą Żydom w czasie okupacji. Wybór W. Smólski. Warszawa 1981.
Zając J. Dwie wojny : mój udział w wojnie o niepodległość i w obronie powietrznej Polski. Londyn 1964.
Zawieyski J. Brzegiem cienia : kartki z dziennika. Kraków 1960.
Zelwerowicz A. Gawędy starego komedianta. Wyd. 2. Warszawa 1981.
Żeleński T. Znaszli ten kraj?... i inne wspomnienia. Warszawa 1956.Do góry