Strona główna
Zbiory
Polecamy
Nowe książki
Linki
 

Biblioteka Parafii Matki Bożej Niepokalanej
w Nowym Sączu

ul. Królowej Jadwigi 44, Dom Parafialny, I piętro, sala 25
Papiestwo. WatykanBenedykt XVI. Encyklika Deus caritas est Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów, prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich o miłości chrześcijańskiej. Kraków 2006.
Benedykt XVI. Światłość świata : Papież, Kościół i znaki czasu. Kraków 2011.
Franciszek. Chciałbym Kościoła ubogiego dla ubogich. Warszawa 2013.
Franciszek. Myśli. Wybór i red. W. Kuzioła. Częstochowa 2013.
Górski K. Papiestwo w Rzymie. Kraków 1990.
Guitton J. Dialogi z Pawłem VI. Poznań 1969.
Jan XXIII. Encyklika o pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności. Warszawa 1963.
Jan XXIII. Encyklika o pokoju między wszystkimi narodami opartym na prawdzie, sprawiedliwości, miłości i wolności (Pacem in terris). Wyd. 2. Kraków 1969.
Jan XXIII. Encyklika o współczesnych przemianach społecznych w świetle nauki chrześcijańskiej
(Mater et Magistra).
Kraków 1969.
Kurek R. Papieska Złota Róża : 1095-2005. Tarnów 2012.
Lo Bello N. Watykan bez tajemnic i ciekawostki o papieżach : skarbnica anegdot. Warszawa 1999.
Rajecki R. Stolica Apostolska wobec rozbrojenia. Warszawa 1989.
Ratzinger J. Moje życie : autobiografia Benedykta XVI. Wyd. 2. Częstochowa 2005.
Seppelt F. X., Löffler K. Dzieje papieży : od początków Kościoła do czasów dzisiejszych. T. 1. Poznań 2005.
Seppelt F. X., Löffler K. Dzieje papieży : od początków Kościoła do czasów dzisiejszych. T. 1. Poznań 2006.
Seppelt F. X., Löffler K. Dzieje papieży : od początków Kościoła do czasów dzisiejszych. T. 2. Poznań 2005.
Seppelt F. X., Löffler K. Dzieje papieży : od początków Kościoła do czasów dzisiejszych. T. 2. Poznań 2007.
Seppelt F. X., Löffler K. Dzieje papieży : od początków Kościoła do czasów dzisiejszych. T. 3. Poznań 2005.
Seppelt F. X., Löffler K. Dzieje papieży : od początków Kościoła do czasów dzisiejszych. T. 3. Poznań 2007.
Seppelt F. X., Löffler K. Dzieje papieży : od początków Kościoła do czasów dzisiejszych. T. 4. Poznań 2005.
Seppelt F. X., Löffler K. Dzieje papieży : od początków Kościoła do czasów dzisiejszych. T. 5. Poznań 2005.
Wierusz-Kowalski J. Poczet papieży. Wyd. 3. Warszawa 1988.
Wrzeszcz M. Paweł VI : szkice do portretu wielkiego papieża. Warszawa 1979.
Zieliński Z. Dzieje papieży : od początków Kościoła do czasów dzisiejszych. T. 6. Poznań 2005.
Zieliński Z. Dzieje papieży : od początków Kościoła do czasów dzisiejszych. T. 6. Poznań 2007.Do góry