Strona główna
Zbiory
Polecamy
Nowe książki
Linki
 

Biblioteka Parafii Matki Bożej Niepokalanej
w Nowym Sączu

ul. Królowej Jadwigi 44, Dom Parafialny, I piętro, sala 25
Parafie. Diecezje. SeminariaAlma Mater Tarnoviensis : księga pamiątkowa z okazji 150 rocznicy założenia Instytutu Teologicznego i Seminarium Duchownego w Tarnowie 1821-1971. Red. P. Bednarczyk, F. Gawlik. Tarnów 1972.
"Bądźcie świadkami miłosierdzia" : materiały z II Diecezjalnego Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, które odbyło się 14 czerwca 2003 r. w Tarnowie. Red. W. Piotrowski. Tarnów 2003.
Fiałkowski J. Nowosądecka kolegiata. Cz. 1, Dzieje kapituły mniejszej 1448-1791. Warszawa 1958.
Kantor A. Dzieje parafii Mogilno. Mogilno 2009.
Katolicki Uniwersytet Lubelski w oczach wychowanków : założenia, wspomnienia, sprawozdania.
Red. M. Rechowicz i in. Lublin 1958.
Kumor B. Diecezja Tarnowska : dzieje ustroju i organizacji, 1786-1985. Kraków 1985.
Lisowski S. Religijność miejska w dobie przełomu na przykładzie Nowego Sącza. Nowy Sącz 1999.
Migrała L. Bazylika św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Nowy Sącz 2000.
Rocznik Archidiecezji Warmijskiej 2003. Red. J. Wojtkowski. Olsztyn 2003.
Rocznik Diecezji Tarnowskiej 1999. Red. K. Dziubaczka i in. Tarnów 1999.
Ruchała S., Filipowicz B., Klimek Ł. 50 lat kościoła pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kamionce Wielkiej. Kamionka Wielka 2013.
Salaterski S. Kolegiata i kapituła św. Małgorzaty P.M. w Nowym Sączu (1448-1791). Nowy Sącz 1977.
IV Synod Diecezji Tarnowskiej : ad imaginem ecclesiae universalis : (Lumen gentium 23).
Red. P. Gajda i in. Tarnów 1990.
"Świat was potrzebuje" : Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie : informator. Red. S. Budzik.
Tarnów 2001.
Tarnowskie Studia Teologiczne. T. X jubileuszowy 1786-1986, cz. 1. Red. A. Nowak. Tarnów 1986.
Wilk J. Cmentarz parafialny w Gorlicach w 200-lecie otwarcia : (przewodnik). Gorlice 1993.
Wilk J. Parafia i kościół w Gorlicach w 100-lecie zbudowania. Gorlice 1992.
Z dziejów parafii Moszczenica : praca zbiorowa. Red. P. Drewniak. Moszczenica 1997.Do góry