Strona główna
Zbiory
Polecamy
Nowe książki
Linki
 

Biblioteka Parafii Matki Bożej Niepokalanej
w Nowym Sączu

ul. Królowej Jadwigi 44, Dom Parafialny, I piętro, sala 25

Nasze propozycje

Rozważania religijneBiblistyka Teologia


Rozważania religijne
Papież Jan Paweł II. Modlitwy i rozważania na każdy dzień roku

W tej natchnionej książce, zawierającej Jego refleksje i modlitwy, Święty Papież dzieli się z nami swym doświadczeniem. Dzięki niej możemy w każdym z 365 dni w roku czerpać z Jego mądrości, dobroci i wiary, w skupieniu poświęcić choćby chwilę na sprawy najważniejsze. Jak dzielić się z innymi? Jak żyć w pokoju? Jak nie ulec magii pieniądza? Jak nie dać się uwieść mediom? Znajdziemy tu m.in. rozważania Papieża na temat rodziny, znaczenia świąt, rozumienia Kościoła, życia zwykłych ludzi i świętych. Bo każdy może podążać drogą świętości.ks. Roman E. Rogowski. Mistyka gór

Książka jest małą cząstką teologii codzienności. Jakkolwiek obraca się wokół misterium gór, to jednak dotyczy także innych rzeczywistości i dotyka wielu innych spraw człowieka. Dlatego jest w niej mowa o Bogu i człowieku, o stworzeniu i Odkupieniu, o Chrystusie i świecie, o poznaniu Niepoznanego i życiu wiecznym, o Eucharystii i charyzmatach, o przemijaniu i nadziei. Przeznaczona jest dla wszystkich, szczególnie jednak dla tych, którzy pokochali góry.św. Jan Maria Vianney. Myśli na każdy dzień

Wybór tekstów z "Kazań Proboszcza z Ars" jest zaproszeniem do osobistych rekolekcji. Na każdy dzień wybrano krótki tekst będący inspiracją do modlitwy, adoracji i rachunku sumienia albo duchową przestrogą przed złem. Zapraszamy do duchowej szkoły Świętego Proboszcza z Ars!ks. Robert Więcek. Markowe okruchy: rozważania na co drugi dzień

Zaproszenie do wczytania się w Ewangelię i namysłu nad wartościami, które są wspólne całej ludzkości, ponadczasowe i stałe. Bóg zna człowieka - sam go stworzył, umiłował i powiedział mu wszystko co potrzebne, by mógł osiągnąć pełnię życia na ziemi i uczestniczyć w radości życia wiecznego. Człowiek musi jedynie otworzyć się na Boże słowo, wsłuchać się w nie i pozwolić mu owocować w sobie. To słowo jest zawsze aktualne. Człowiek współczesny odnajduje w Piśmie Świętym nie tylko ogólne pouczenia, które czasem wydają się trudne do przełożenia na codzienne życie, ale również bardzo konkretne i poruszające także i dzisiaj wskazówki, czy raczej propozycje - wszak Jezus mówi: Jeśli chcesz... ". W osobach pojawiających się na kartach Ewangelii możemy odnaleźć samych siebie, w ich rozterkach - własne dylematy.Paul Wilkes. Siedem sekretów szczęśliwego katolika

Szczęśliwi katolicy - mówi autor - to ludzie, dla których wiara stanowi trwałe i solidne oparcie; jest dla nich nieustannym źródłem natchnienia, pomaga uświadomić sobie, kim są naprawdę i co w życiu jest ważne. Siedem sekretów to siedem "drogowskazów" nadających kierunek codziennym zmaganiom o sensowne i wierne życie człowieka; to siedem sposobów na odkrywanie obecności Boga w najzwyklejszych spotkaniach i sytuacjach każdego dnia.


Źródło: Księgarnie internetowe


Do góry

Biblistyka
George Martin. Jak czytać Pismo Święte

Książka "stanowi pewnego rodzaju syntezę tego, co przeciętny człowiek powinien wiedzieć o Biblii, a także tego, jak postępować, aby nie tylko zaznajomić się z jej treścią, ale tę treść wprowadzać w codzienne życie". Ukazuje Pismo Święte jako słowo żyjącego Boga, czytanie Pisma nazywa przebywaniem w Jego miłującej obecności. Konieczne jest do tego wewnętrzne wyciszenie; postawa wsłuchania się w to, co Bóg chce do nas w danej chwili powiedzieć.Andre Chouraqui. Życie codzienne ludzi Biblii

Ludzie, o których opowiada Biblia, są wśród nas. Jest ich prawie dwa i pół tysiąca; ich historia obejmuje niemal dwa tysiąclecia, między XVIII a II wiekiem przed narodzeniem Chrystusa. Poczynając od Adama, a na Danielu skończywszy, wiemy, jakie były ich imiona, skąd się wywodzili i jak przebiegało ich życie - często w najdrobniejszych szczegółach. Mimo, iż żyli dawno i mieszkali daleko, potrafimy poznać ich do głębi; widzimy co robią, słyszymy, o czym rozmawiają, wiemy, co myślą, nawet jeśli akurat siedzą ukryci w namiocie lub odpoczywają w łożu...ks. Stanisław Potocki. Rady mądrości: przewodnik po mądrościowej literaturze Starego Testamentu

W zbiorze Ksiąg Starego Testamentu jest grupa utworów określanych mianem izraelskiej literatury mądrościowej. Należą do niej: Księga Przysłów, Księga Hioba, Księga Koheleta, Pieśń nad Pieśniami, Mądrość Syracha oraz Księga Mądrości. Jak wynika z licznych publikacji dotyczących tych utworów, mędrcy w dużym stopniu przyczynili się do rozwoju duchowego życia narodu wybranego przez przysposabianie ludzi do życia w mądrości. Wypracowana przez mędrców nauka i stosowane przez nich metody wychowawcze przeznaczone były głównie dla ludzi Starego Testamentu, ale ich rady mądrościowe i orędzie mają zasięg szerszy. Zasadniczym przedmiotem nauki, jaką ta mądrość przekazuje, jest prawda o życiu pomyślnym i szczęśliwym, przeznaczonym przez Stwórcę dla każdego, kto przestrzega Boskich pouczeń.


Źródło: Księgarnie internetowe


Do góry

Teologia
ks. Jerzy Szymik. Teologia na początek wieku

Ks. Jerzy Szymik kieruje katedrą Teologii Dogmatycznej w KUL. Jest autorem książek z pogranicza teologii i literatury pięknej. "Teologia na początek wieku" to zbiór jego naukowych artykułów publikowanych w różnych pismach w ostatnich dziesięciu latach. W kilku wypadkach artykuły zostały przepracowane na potrzeby niniejszej książki. Autor w wyjątkowy sposób łączy teologiczną głębię, naukową metodologię z jasnym językiem.kard. Joseph Ratzinger. Tajemnica Jezusa Chrystusa

W części pierwszej Autor przedstawia teologiczne podstawy medytacji chrystologicznej, ukazując jej zasadniczy związek z modlitwą jako kluczem do podstawy medytacji chrystologicznej, do zgłębienia tajemnicy Jezusa Chrystusa. Zawarte w drugiej części opracowania trzy medytacje paschalne mogą posłużyć za wzorzec, a przynajmniej wytyczną teologicznie poprawnego i głębokiego spojrzenia na doksologiczny wymiar wielkanocnego przepowiadania.Pasja według objawień bł. Anny Katarzyny Emmerich

Szczegółowy opis wydarzeń z życia Pana Jezusa pomiędzy Ostatnią Wieczerzą a Zmartwychwstaniem na podstawie objawień błogosławionej mistyczki. Pasja od wielu lat jest jednym z najpoczytniejszych dzieł chrześcijańskich. Doczekała się setek wydań i wznowień w wielu językach. Przez dekady książką zachwycały się kolejne pokolenia chrześcijan. Na podstawie tej książki Mel Gibson nakręcił głośny film Pasja.Jean Vanier. Jezus, dar miłości

"Dedykuję tę książkę tym, którzy podobnie jak ja pragną życia, sensu, wewnętrznego wyzwolenia i którzy chcą iść tak, jak szedł Jezus, żyć tak, jak On żył, poddany woli i inspiracji Ojca, w ciągłej więzi z Ojcem, razem z innymi uczniami Jezusa i z tymi, którzy poszukują pokoju, miłości i prawdy" - cytat z Wprowadzenia.Maria od Jezusa z Agredy. Mistyczne Miasto Boże

Jest to godny uwagi tytuł z zakresu mistyki. Jego lektura odrywa od codziennych szarych spraw i prowadzi ku nadprzyrodzoności. Podniesienie myśli w sferę ducha sprawia, że Bóg staje się bliższy, cel ostateczny bardziej realny, przykład zaś Najświętszej Maryi Panny wzniosły, możliwy do naśladowania, a nawet konieczny.
Autorką "Mistycznego Miasta Bożego" jest czcigodna służebnica Boża - Maria od Jezusa, przeorysza klasztoru Franciszkanek w Agredzie (Hiszpania). Świątobliwa Maria z Agredy zmarła w roku 1665, pozostawiwszy dzieło, będące plonem mistycznych objawień i zawierające obszerny opis żywota Najświętszej Maryi Panny.ks. Ryszard Ukleja. Łzy Maryi: objawienia i cuda maryjne wczoraj i dziś

Udokumentowane przykłady licznych objawień Madonny na całym świecie w XX wieku oraz opisy płaczących figur i obrazów Matki Bożej. "Książka autorstwa ks. dr. R. Uklei jest wstrząsająca w swej treści. Wszystkie fakty w niej opisane rzeczywiście się zdarzyły. Z teologicznego punktu widzenia można je interpretować jako znaki czasu, poprzez które Bóg za pośrednictwem Maryi przemawia do pełnego konfliktów świata" - piszą wydawcy książki.ks. Jan Drozd. Orędzie Niepokalanej: historia i sens objawień fatimskich

Książka przybliża Czytelnikom przebieg wypadków w Cova da Ira z 1917 roku oraz treść orędzia maryjnego ogłoszonego przez Maryję Dziewicę. Skąd bierze się tak duże zainteresowanie tymi wydarzeniami? Dlaczego Jan Paweł II tak bardzo był związany z Matką Bożą Fatimską? Jak wytłumaczyć zbieżność wypadków towarzyszących Janowi Pawłowi II z wydarzeniami w Fatimie? Publikacja - uzupełniona przez wydawcę o fakty, dokumenty i przemówienia - pomoże w zrozumieniu tajemnic fatimskich.Feliks Koneczny. Święci w dziejach narodu polskiego

"Niezwykle bogata i ciekawa panorama naszej historii, gdzie splatały się losy Kościoła i Państwa, losy świętych i grzeszników. Autor z wielką erudycją opisuje wielkich duchem "Bożych Szaleńców". Koneczny ukazuje nam nie tylko świętych oficjalnie ogłoszonych, ale także tych którzy na takie miano zasługują. Polecam tę książkę wszystkich zainteresowanym historia Kościoła w Polsce oraz hagiografią." - recenzja Artura Schodzińskiego z portalu lubimyczytać.plo. Paul O'Sullivan. Wszystko o aniołach

Tradycja katolicka uczy, że Bóg dał każdemu z nas w chwili narodzin własnego anioła stróża. Autor wyjaśnia, że miłość tego anioła może być porównywana jedynie z miłością macierzyńską. Ojciec O'Sullivan opowiada o archaniołach - św. Michale, św. Gabrielu, św. Rafale, a także o znaczeniu aniołów w życiu św. Gemmy, św. Agnieszki, św. Franciszki Rzymianki, św. Dominika, św. Tomasza z Akwinu, św. Róży z Limy, św. Wincentego Ferreriusza, św. Izydora, patrona rolników, oraz wiele innych historii, zarówno tych znanych jak i nieznanych.


Źródło: Księgarnie internetowe


Do góry