Strona główna
Zbiory
Polecamy
Nowe książki
Linki
 

Biblioteka Parafii Matki Bożej Niepokalanej
w Nowym Sączu

ul. Królowej Jadwigi 44, Dom Parafialny, I piętro, sala 25
PsychologiaAllport G. W. Osobowość i religia. Warszawa 1988.
Augustyn J., Słup L. Jak zgadzać się na własne życie? Kraków 1995.
Bilski S. Mam do ciebie zaufanie : studium teologiczno-pastoralne. Tarnów 2000.
Burchacka I. U progu tajemnicy : nauka wobec niepoznawalnego. Warszawa 1992.
Burggraf J. Kobieta : w poszukiwaniu nowego związku między mężczyzną a kobietą. Warszawa 1996.
Człowiek - pytanie otwarte : studia z logoteorii i logoterapii. Red. K. Popielski. Lublin 1987.
Encyklopedia seniora. Red. I. Borsowa i in. Warszawa 1986.
Gillet M. S. Kształtowanie charakteru. Lublin 2001.
Grün A. Pismo Święte w interpretacji psychologii głębi. Kraków 1996.
Klimuszko A. C. Moje widzenie świata : parapsychologia w moim życiu. Wyd. 2. Warszawa 1990.
Kreutz M. Kształcenie charakteru : wskazówki praktyczne. Lublin 2007.
Mika S. Psychologia społeczna. Wyd. 3. Warszawa 1981.
Mróz B. Osobowość wybitnych aktorów polskich : studium różnic międzygeneracyjnych. Warszawa 2008.
Mulford P. Moc ducha. Kraków 1992.
Nassalski O. Jak pracować nad charakterem. Katowice 1994.
Niebiański F. Przepowiednie a czasy obecne.Gary 1943.
Opiat J. Kształcenie dzieci upośledzonych umysłowo. Warszawa 1994.
Osińska K. Twórcza obecność chorych. Warszawa 1980.
Pease A. Mowa ciała : jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów. Wyd. 2. Kielce 2003.
Pirożyński M. Kształcenie charakteru. Wyd. 3. Brighton 1955.
Pirożyński M. Kształcenie charakteru. Wyd. nowe. Warszawa 1992.
Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Red. M. Żebrowska. Wyd. 4. Warszawa 1972.
Selye H. Od marzenia do odkrycia naukowego : jak być naukowcem. Warszawa 1967.
Sujak E. Rozważania o ludzkim rozwoju. Kraków 1975.
Sujak E. Sprawy ludzkie. Kraków 1972.
Szkoła charakterów : poradnik dla nauczycieli. Lublin 2008.
Szuman L. Życie po śmierci.
Śledzianowski J. Aspiracje życiowe gimnazjalistów : (na podstawie badań uczniów z województwa świętokrzyskiego). Kielce 2001.
Wiśniewska-Roszkowska K. Nowe życie po sześćdziesiątce. Warszawa 1978.
Wiśniewska-Roszkowska K. Pochwała starości. Warszawa 1994.
Wiśniewska-Roszkowska K. Starość jako zadanie. Warszawa 1989.Do góry