Strona główna
Zbiory
Polecamy
Nowe książki
Linki
 

Biblioteka Parafii Matki Bożej Niepokalanej
w Nowym Sączu

ul. Królowej Jadwigi 44, Dom Parafialny, I piętro, sala 25
TeologiaAnalecta Cracoviensia X. Kraków 1978.
Być chrześcijaninem dziś : teologia dla szkół średnich. Red. M. Rusecki. Lublin 1992.
Chrześcijaństwo a kultura polska : V Kongres Teologów Polskich. Red. M. Jaworski, A. Kubiś. Lublin 1988.
Concilium : Międzynarodowy Przegląd Teologiczny : wybór artykułów 1-10, 1966/67. Poznań 1969.
Duquoc C. Niejasności teologii sekularyzacji : esej krytyczny. Warszawa 1975.
Ewangelia miłosierdzia : praca zbiorowa. Red. W. Granat. Poznań 1970.
Fothergill P. G. Chrześcijanie wobec ewolucji. Warszawa 1966.
Francoeur R. T. Horyzonty ewolucji. Warszawa 1969.
Galot J. Ciało mistyczne. Warszawa 1964.
Granat W. Dogmatyka katolicka : tom wstępny. Lublin 1965.
Granat W. Dogmatyka katolicka : synteza. Wyd. 2. Lublin 1967.
Janczak A. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę? Kraków 1995.
Kopeć E. Teologia fundamentalna. Wyd. 3. Lublin 1976.
Kowalczyk S. Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego. Wyd. 3. Wrocław 1995.
Laurentin R. Trzy charyzmaty : rozeznawania, uzdrawiania, wiedzy. Kraków 1986.
Leibniz G. W. Pisma z teologii mistycznej. Kraków 1994.
Lubac H. Katolicyzm : społeczne aspekty dogmatu. Kraków 1961.
Lubac H. Katolicyzm : społeczne aspekty dogmatu. Wyd. 2. Kraków 1988.
Madre P. Uzdrowienie i egzorcyzm : jak rozeznawać? Warszawa 2009.
Mascall E. L. Chrześcijańska koncepcja człowieka : (zagadnienia wybrane). Warszawa 1962.
Mascall E. L. Teologia chrześcijańska a nauki przyrodnicze. Wyd. 2. Warszawa 1968.
Meyendorff J. Teologia bizantyjska : historia i doktryna. Warszawa 1984.
Michalski M. Refleksje na tematy religijne. Wyd. 3. Warszawa 1969.
Od wiary do teologii : dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996. Red. J. Królikowski. Kraków 2000.
Pod tchnieniem Ducha Świętego : współczesna myśl teologiczna. Red. M. Finke. Poznań 1963.
Polkinghorne J. Istnienie świata : (spojrzenie chrześcijanina fizyka). Warszawa 1988.
Rahner K., Vorgrimler H. Mały słownik teologiczny. Warszawa 1987.
Rideau E. Objawienie : Słowo Boże. Warszawa 1974.
Rogowski R. E. Światłość i tajemnica : z problematyki teologii egzystencjalnej. Katowice 1986.
Rollet J. Społeczne tło teologii współczesnej. Warszawa 1989.
Różycki I. Dogmatyka. T. 1, ks. 1, Metodologia teologii dogmatycznej. Kraków 1947.
Sheed F. J. Teologia dla początkujących. Kraków 1962.
Spidlik T. U źródeł światłości : podręcznik życia chrześcijańskiego. Warszawa 1991.
Szkice o teologii polskiej. Red. S. C. Napiórkowski. Poznań 1988.
Szymik J. Teologia na początek wieku. Katowice 2001.
W trosce o pełnię wiary : dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994. Tarnów 1995.
Witkowiak A. Propedeutyka teologii katolickiej. Poznań 1959.
Witkowiak A. Propedeutyka teologii katolickiej. Wyd. 4. Poznań 1962.
Witkowiak A. Propedeutyka teologii katolickiej. Wyd. 6. Poznań 1969.
Żychiewicz T. Poczta ojca Malachiasza. T. 1. Kraków 1970.
Żychiewicz T. Poczta ojca Malachiasza. T. 2. Kraków 1971.
Żychiewicz T. Poczta ojca Malachiasza. T. 3. Kraków 1972.
Żychliński A. Teologia życia wewnętrznego. Wyd. 2. Kielce 1947.Do góry